Δυναμικός Προγραμματισμός - Μεταπτυχιακό ΣΕΕ26

Αντώνης Οικονόμου - Ιωάννης Δημητρακόπουλος

Περιγραφή

Ο Δυναμικός Προγραμματισμός ασχολείται με τη βελτιστοποίηση διαδικασιών, με ακολουθιακή επιλογή αποφάσεων στο χρόνο.

Ημερολόγιο