Απαραμετρική Στατιστική (ΣΕΠ 8)

Σάμης Τρέβεζας

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό γίνεται μία εισαγωγή σε μεθόδους εκτίμησης και ελέγχου υποθέσεων σε στατιστικά μοντέλα

που δεν μπορούν να ενταχθούν στην παραμετρική Στατιστική. Στην πιο απλή περίπτωση, αυτό σημαίνει ότι

αν διαθέτουμε ένα τυχαίο δείγμα από μία άγνωστη κατανομή, τότε η κατανομή αυτή δεν μπορεί να περιγραφεί

πλήρως από τη γνώση μιας παραμέτρου πεπερασμένης διάστασης και άρα το στατιστικό αυτό μοντέλο δεν

είναι παραμετρικό με τη συνήθη έννοια του όρου.

 

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 11.00-13.00 στην αίθουσα Α32.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις