Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
NEΞΓ-Eισαγωγή στις ΣΤ στην εκπαίδευση (PPP129)Χρόνης Κυνηγός
ΒΙΟΗΘΙΚΗ (Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ) (PPP511)Γιούλη Παπαϊωάννου
Δ9 Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΨΤ στα Μαθηματικά (PPP108)Χρόνης Κυνηγός
Ειδική Διδακτική της Λογοτεχνίας (PPP484)Ευαγγελία Φρυδάκη
Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Οπτικοακουστικά Μέσα (PPP180)Χ. Κυνηγός Ν. Γιαννούτσου, Κ. Μακρή
Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Οπτικοακουστικά Μέσα 2010 (PPP233)Νικολέτα Γιαννούτσου
Εργασίες Έτους - ΘΕΠΑΕ (PPP524)Νικολέτα Γιαννούτσου
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (PPP156)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Ηθική & Τεχνολογία 2014 (PPP513)Αλκιβιάδης Γούναρης
Ηθική & Τεχνολογία 2014 - 2015 (PPP566)Αλκιβιάδης Γούναρης
Ηθική και Επιχειρήσεις (PPP555)Νίκος Προγούλης
Ηθική και Νευροεπιστήμες (PPP575)Γιούλη Παπαϊωάννου
ΘΕΠΑΕ-ΣΤ Ψηφιακές Τεχνολογίες, Σχολική Τάξη και Εκπαιδευτικό Σύστημα (PPP133)Χρόνης Κυνηγός
Μαθησιακή Διαδικασία και Σύγχρονες Τεχνολογίες (PPP130)Νικολέτα Γιαννούτσου
Μεταπτυχιακό ΦΠΨ Θεωρία, Πράξη & Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (PRIMEDU131)Ηλίας Ματσαγγούρας
Νέες τεχνολογίες και ομαδοσυνεργατική μάθηση (PPP366)Αικατερίνη Μακρή -Σταματίνα Αναστοπούλου
Ομαδοσυνεργατική Μάθηση 2014-2015 (PPP569)Κατερίνα Μακρή - Νικολέτα Γιαννούτσου
Παραγωγή Εκπαιδευτικού Λογισμικού (PPP131)Στυλιανός Ιωάννου
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (PPP369)Φλουρής Γιώργος - Γιώτη Λαμπρίνα
Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού -2015 (PPP593)Νικολέτα Γιαννούτσου - Φωτεινή Μουστάκη
Ψηφιακές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από Απόσταση (DI362)Κυπαρισσία Παπανικολάου