Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
NEΞΓ-Eισαγωγή στις ΣΤ στην εκπαίδευση (PPP129)Χρόνης Κυνηγός
SuS-City Research in Envirnomental Education (PPP270)Νικολέτα Γιαννούτσου
ΒΙΟΗΘΙΚΗ (Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ) (PPP511)Γιούλη Παπαϊωάννου
Δ2 Διδακτική ΙΙ (PPP112)Χρόνης Κυνηγός
Δ9 Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΨΤ στα Μαθηματικά (PPP108)Χρόνης Κυνηγός
Διαβίου μάθηση για το περιβάλλον και την αειφορία (PPP411)Μαρία Δασκολιά
Διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών (ΘΕΠΑΕΕ) (PPP329)Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου
Ειδική Αγωγή - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (PPP)Φαίη Αντωνίου
Ειδική Διδακτική της Λογοτεχνίας (PPP484)Ευαγγελία Φρυδάκη
Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Οπτικοακουστικά Μέσα (PPP180)Χ. Κυνηγός Ν. Γιαννούτσου, Κ. Μακρή
Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Οπτικοακουστικά Μέσα 2010 (PPP233)Νικολέτα Γιαννούτσου
Εργασίες Έτους - ΘΕΠΑΕ (PPP524)Νικολέτα Γιαννούτσου
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (PPP156)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Ηθική & Τεχνολογία 2014 (PPP513)Αλκιβιάδης Γούναρης
Ηθική & Τεχνολογία 2014 - 2015 (PPP566)Αλκιβιάδης Γούναρης
Ηθική και Επιχειρήσεις (PPP555)Νίκος Προγούλης
Ηθική και Νευροεπιστήμες (PPP575)Γιούλη Παπαϊωάννου
ΘΕΠΑΕ-ΣΤ Ψηφιακές Τεχνολογίες, Σχολική Τάξη και Εκπαιδευτικό Σύστημα (PPP133)Χρόνης Κυνηγός
Μάθημα ΠΜΣ: Βασικές έννοιες και προσεγγίσεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (PPP361)Μαρία Δασκολιά
Μαθησιακή Διαδικασία και Σύγχρονες Τεχνολογίες (PPP130)Νικολέτα Γιαννούτσου
Μεταπτυχιακό ΦΠΨ Θεωρία, Πράξη & Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (PRIMEDU131)Ηλίας Ματσαγγούρας
Νέες τεχνολογίες και ομαδοσυνεργατική μάθηση (PPP366)Αικατερίνη Μακρή -Σταματίνα Αναστοπούλου
Ομαδοσυνεργατική Μάθηση 2014-2015 (PPP569)Κατερίνα Μακρή - Νικολέτα Γιαννούτσου
ΠΑ.ΚΕ. 7 (PPP161)Χρόνης Κυνηγός
Παραγωγή Εκπαιδευτικού Λογισμικού (PPP131)Στυλιανός Ιωάννου
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (PPP588)Μαρία Δασκολιά
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (PPP369)Φλουρής Γιώργος - Γιώτη Λαμπρίνα
Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού -2015 (PPP593)Νικολέτα Γιαννούτσου - Φωτεινή Μουστάκη
ΨηΜΕΠ - Μαθησιακές Διαδικασίες και Διδακτικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες (PPP128)Χρόνης Κυνηγός
ΨηΜΕΠ Επιστήμες της Αγωγής στον 21ο Αιώνα και Ψηφιακές Τεχνολογίες (EDS-A1)Χρόνης Κυνηγός
Ψηφιακές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από Απόσταση (DI362)Κυπαρισσία Παπανικολάου