Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Οπτικοακουστικά Μέσα 2010

Νικολέτα Γιαννούτσου

Περιγραφή
Το μάθημα εστιάζει στην παρουσίαση βασικών αρχών για την αξιοποίηση των Ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, στην ανάλυση παραδειγμάτων αξιοποίησης και στη δημιουργία προτάσεων για την αξιοποίηση συνδυασμένων τεχνολογιών (μικρόκοσμοι και εργαλεία κοινωνικού λογισμικού).

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις