Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτικών (ΘΕΠΑΕΕ) (PPP689) Κατερίνα Κασσιμάτη
Αξιολόγηση της Επίδοσης των Μαθητών (ΘΕΠΑΕΕ) (PPP537)Αθανάσιος Βέρδης
Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (ΘΕΠΑΕΕ) (PPP343)Αθανάσιος Βέρδης