Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού -2015

Νικολέτα Γιαννούτσου - Φωτεινή Μουστάκη

Περιγραφή

Οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος θα εμπλακούν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικου Λογισμικού και θα συζητηθούν ζητήματα που σχετίζονται με α) την εμπλοκή των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση (teachers as designers) β) την ανάπτυξη της κουλτούρας συμμετοχής (participatory cultures) γ)το ρόλο της ανατροφοδότησης δ) τα χαρακτηριστικά των μικρόκοσμων ε) τους μισοψημένους μικρόκοσμους και τις εργαλειοθήκες (έννοιες sandbox & kits) στ) ψηφιακά παιχνίδια και τροποποίηση παιχνιδιών (game modding)

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές απαιτείται να εχουν δημιουργήσει ένα δικό τους λογισμικό και να περιγράψουν τη συλλογιστική που αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία του συγκεκριμένου λογισμικού

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις