Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αισθητική (Επιλεγόμενο Γ' Εξαμήνου) (PPP670)Μαρία Χωριανοπούλου
Αναγεννησιακή και Πρώιμη Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία (PPP725)Αθανασία Θεοδωροπούλου, Γεώργιος Στείρης, Ιωάννης Πρελορέντζος, Μαρία Χωριανοπούλου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΜΣ "ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ" (PPP628)Μαρία Χωριανοπούλου
Ηθική, Πολιτική, Δίκαιο (PPP641)Μαρία Χωριανοπούλου, Αριστείδης Χατζής
Θεωρητική Ηθική II (ΙΦΕ 6)Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης
Θεωρητική Ηθική Ι (PPP642)Μαρία Χωριανοπούλου
ΙΦ1 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Ι (Προσωκρατικοί – Κλασική Περίοδος) (PPP618)Μαρία Χωριανοπούλου
ΙΦ2 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΙΙ (Ελληνιστική – Ύστερη Αρχαιότητα) (PPP619)Μαρία Χωριανοπούλου
ΙΦ3 Βυζαντινή Φιλοσοφία- Μεταπτυχιακο Πρόγραμμα Σπουδών "Φιλοσοφία" (PPP617)Μαρία Χωριανοπούλου
ΙΦ5 Φιλοσοφία των Μέσων Χρόνων και της Αναγέννησης  (PPP620)Μαρία Χωριανοπούλου
ΙΦ6 Νεώτερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία Ι (PPP621)Μαρία Χωριανοπούλου
ΙΦ7 Νεώτερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία ΙΙ (PPP622)Μαρία Χωριανοπούλου
ΙΦ9 Σύγχρονη φιλοσοφία ΙΙ (Ηπειρωτική Φιλοσοφία): Ζακ Ντερριντά (PPP668)Γεράσιμος Κακολύρης
ΙΦΕ10 Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (PPP623) Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Δρ Μαρία Κ. Χωριανοπούλου
ΙΦΕ4: Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία  (PPP671) Βάνα Νικολαίδου-Κυριανίδου, Μαρία Χωριανοπούλου, Γεώργιος Πολίτης, Ιωάννης Πρελορέντζος, Γεώργιος Βλαχάκης
ΜΕΤΑΗΘΙΚΗ (ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΙΘΕ- ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ) (PPP708)Μαρία Χωριανοπούλου
Νεοελληνική Φιλοσοφία (ΙΦ10) (PPP667)Γιώργος Βλαχάκης, Μαρία Χωριανοπούλου
Σύγχρονη Φιλοσοφία Ι -Αναλυτική Φιλοσοφία- (ΙΦ8) (PPP653)Μαρία Χωριανοπούλου
Σύγχρονη Φιλοσοφία ΙΙ (Ηπειρωτική Φιλοσοφία) ΙΦ9  (PPP646)Ιωάννης Πρελορέντζος, Γιώργος Βλαχάκης, Μαρία Χωριανοπούλου
Φιλοσοφία και Λογοτεχνία (PPP726)Μαρία Χωριανοπούλου
ΦΛΣ 121 Φιλοσοφική Ανθρωπολογία (Ψυχολογία)  (PPP225) Άννα Λάζου