Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Test 2 (NOC232)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Μαθημάτων στην Πλατφόρμα Open eClass (TELEGU497)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ
Διδασκαλία από Απόσταση (NOC228)Ομάδα Τηλεκπαίδευσης, Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου
Δοκιμαστικό μάθημα (NOC230)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Κατάρτιση στην πλατφόρμα OpenDelos (NOC221)Ομάδα Τηλεκπαίδευσης
Σχέδιο Μαθήματος με Ελάχιστες Προδιαγραφές (Α-) (NOC165)Παντελής Μπαλαούρας
Τεχνικά θέματα σχετικά με υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης (NOC141)Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Βανέσσα Σκιαδέλλη, Δρ. Μιχάλης Γκατζώνης, Διομήδης Χασούρας, Αλέξανδρος Διαμαντίδης