Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
DEMO LAW (NOC237)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Neil's Course Demo (NOC250)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
test (NOC252)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Webex LTI Test (NOC233)Κώστας Τσιμπάνης
Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Μαθημάτων στην Πλατφόρμα Open eClass (TELEGU497)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ
Γνωριμία με την πλατφόρμα Open eClass (NOC238)Ομάδα Open eClass
Διδασκαλία από Απόσταση (NOC228)Ομάδα Τηλεκπαίδευσης, Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου
Δοκιμαστικό μάθημα A (NOC240)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις στο ΕΚΠΑ 2024 - Επίδειξη (Webinar) (NOC253)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις στο ΕΚΠΑ 2024 - Οδηγίες / Δοκιμές (NOC251)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Κατάρτιση στην πλατφόρμα OpenDelos (NOC221)Ομάδα Τηλεκπαίδευσης
Κατάρτιση στην πλατφόρμα OpenDelos (Νέα Έκδοση) (NOC244)
Σχέδιο Μαθήματος με Ελάχιστες Προδιαγραφές (Α-) (NOC165)Παντελής Μπαλαούρας
Τεχνικά θέματα σχετικά με υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης (NOC141)Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Βανέσσα Σκιαδέλλη, Δρ. Μιχάλης Γκατζώνης, Διομήδης Χασούρας, Αλέξανδρος Διαμαντίδης