Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Test Open Courses (NOC191)Μαριάνθη Πετράκη
Turnitin Δοκιμή (NOC224)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Μαθημάτων στην Πλατφόρμα Open eClass (TELEGU497)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ
.
Γνωριμία με τους Υπολογιστές (NOC131)Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Δημιουργία Ηλεκτρονικών Παρουσιάσεων (MS PowerPoint) (NOC135) Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
.
Διαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση (NOC169)Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Γεωργιάδη Στεύη
Δοκιμαστικό μάθημα διαχειριστών (NOC156)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
.
Δοκιμαστικό Μάθημα ΕΚΠΑ (NOC200)Κώστας Τσιμπάνης
Δοκιμαστικό Μάθημα Ξενόγλωσσων Τμημάτων (NOC197)Κωσταντίνος Τσιμπάνης,Ευάγγελος Ματιάτος, Ιωάννης Εξηνταρίδης
.
Δοκιμή (NOC167)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel) (NOC130)Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
.
Εισαγωγή στη χρήση Βάσεων Δεδομένων (MS Access) (NOC136) Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
.
Εισαγωγή στην Επεξεργασία Κειμένου (MS Word) (NOC129)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
.
Εισαγωγή στην Οικονομική (κλώνος) (DIND105)Αντώνης Κάργας
Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα Ms Windows XP (NOC140)Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
.
Ηλεκτρονική (K19)Αγγελική Αραπογιάννη
.
Ηλεκτρονική Μάθηση (NOC188)Κώστας Τσιμπάνης
Κατάρτιση στην πλατφόρμα OpenDelos (NOC221)Ομάδα Τηλεκπαίδευσης
.
Λογισμικό Αυτοματοποίησης (NOC153)Κωνσταντίνος Τσιμπάνης
Μαθήματα ψηφιακής φωτογραφίας (NOC142)Κωνσταντίνος Τσιμπάνης
Μετάδοση διαλέξεων από το αμφιθέατρο "Αριστοτέλης" (NOC133) Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
.
Οδηγίες-ενημέρωση μελών ΔΕΠ για τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης (NOC143)Διομήδης Χασούρας, Μιχάλης Γκατζώνης, Αλ. Διαμαντίδης, Ιωάν. Εξηνταρίδης, Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Βανέσσα Σκιαδέλλη
.
Σχέδιο Μαθήματος με Ελάχιστες Προδιαγραφές (Α-) (NOC165)Παντελής Μπαλαούρας
.
Τεχνικά θέματα σχετικά με υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης (NOC141)Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Βανέσσα Σκιαδέλλη, Δρ. Μιχάλης Γκατζώνης, Διομήδης Χασούρας, Αλέξανδρος Διαμαντίδης
.
Υπηρεσίες Τηλεματικής ΕΚΠΑ (NOC104)Κωνσταντίνος Τσιμπάνης