Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Turnitin Δοκιμή (NOC224)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Μαθημάτων στην Πλατφόρμα Open eClass (TELEGU497)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ
Γνωριμία με τους Υπολογιστές (NOC131)Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Δημιουργία Ηλεκτρονικών Παρουσιάσεων (MS PowerPoint) (NOC135) Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Διαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση (NOC169)Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Γεωργιάδη Στεύη
Δοκιμαστικό μάθημα διαχειριστών (NOC156)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Δοκιμαστικό Μάθημα ΕΚΠΑ (NOC200)Κώστας Τσιμπάνης
Δοκιμαστικό Μάθημα Ξενόγλωσσων Τμημάτων (NOC197)Κωσταντίνος Τσιμπάνης,Ευάγγελος Ματιάτος, Ιωάννης Εξηνταρίδης
Δοκιμή (NOC167)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel) (NOC130)Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Εισαγωγή στη χρήση Βάσεων Δεδομένων (MS Access) (NOC136) Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Εισαγωγή στην Επεξεργασία Κειμένου (MS Word) (NOC129)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα Ms Windows XP (NOC140)Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Ηλεκτρονική (K19)Αγγελική Αραπογιάννη
Ηλεκτρονική Μάθηση (NOC188)Κώστας Τσιμπάνης
Κατάρτιση στην πλατφόρμα OpenDelos (NOC221)Ομάδα Τηλεκπαίδευσης
Λογισμικό Αυτοματοποίησης (NOC153)Κωνσταντίνος Τσιμπάνης
Μαθήματα ψηφιακής φωτογραφίας (NOC142)Κωνσταντίνος Τσιμπάνης
Μετάδοση διαλέξεων από το αμφιθέατρο "Αριστοτέλης" (NOC133) Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Οδηγίες-ενημέρωση μελών ΔΕΠ για τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης (NOC143)Διομήδης Χασούρας, Μιχάλης Γκατζώνης, Αλ. Διαμαντίδης, Ιωάν. Εξηνταρίδης, Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Βανέσσα Σκιαδέλλη
Σχέδιο Μαθήματος με Ελάχιστες Προδιαγραφές (Α-) (NOC165)Παντελής Μπαλαούρας
Τεχνικά θέματα σχετικά με υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης (NOC141)Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Βανέσσα Σκιαδέλλη, Δρ. Μιχάλης Γκατζώνης, Διομήδης Χασούρας, Αλέξανδρος Διαμαντίδης
Υπηρεσίες Τηλεματικής ΕΚΠΑ (NOC104)Κωνσταντίνος Τσιμπάνης