Κατάρτιση στην πλατφόρμα OpenDelos

Ομάδα Τηλεκπαίδευσης

Περιγραφή

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση από τον χρήστη, της πλατφόρμας διαχείρισης και διάθεσης πολυμορφικού εκπαιδευτικού openDelos καθώς και η εξοικείωση με τα εργαλεία της.

Αρχικά παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες και δομή της πλατφόρμας OpenDelos ώστε να κατανοήσει ο χρήστης τα διάφορα σενάρια χρήσης και τις δυνατότητες. Συστήνεται ανεπιφύλακτα ο Διαχειριστής να διαβάσει το συγκεκριμένο Κεφάλαιο.

Στα επόμενα Κεφάλαια ο διαχειριστής περιεχομένου (μέλος ΔΕΠ, Διαχειριστής Τμήματος κα), αποκτάει την δυνατότητα:

 • να αναζητήσει πόρους διαλέξεων (δημόσιους ή μη) στους οποίους έχει δικαίωμα πρόσβασης και να τους διαχειριστεί
 • να προσθέσει, να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί πολυμεσικό υλικό
 • να επεξεργαστεί τα μεταδεδομένα ενός πόρου βίντεο
 • να διαχειριστεί και να συγχρονίσει διαφάνειες που σχετίζονται με έναν πόρο βίντεο
 • να παράγει πολυμορφικό περιεχόμενο, με την χρήση ποικίλων εφαρμογών, το οποίο μπορεί να αναρτηθεί στην πλατφόρμα σε δεύτερο στάδιο.
 • να συνδεθεί το ανερτημένο υλικό με ά
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος χωρίζεται σε Κεφάλαια τα οποία περιέχουν με την σειρά τους θεματικές Ενότητες. Κάθε ενότητα εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο εργαλείο ή μέθοδο διαχείρισης της πλατφόρμας, έτσι ώστε να γίνεται απλό και κατανοητό για τον χρήστη. 

 

Κεφάλαια και Ενότητες Μαθήματος

- Κεφάλαιο 1 - Γνωριμία με την πλατφόρμα OpenDelos

 • 1.1 Εισαγωγή
 • 1.2 Λειτουργία και δομή
 • 1.3 Σενάρια Χρήσης
 • 1.4 Είσοδος χρήστη στο περιβάλλον διαχείρισης της πλατφόρμας openDelos
 • 1.5 Πληροφορίες συνδεδεμένων μαθημάτων για τον Διδάσκοντα και νέα αίτηση μαθήματος/σύνδεσης.
 • 1.6 Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου
 • 1.7 Μελλοντικές μεταδόσεις/καταγραφές στο Δημόσιο Πρόγραμμα;
 • 1.8 Διαχείριση περιεχομένου από τον Διαχειριστή-Διδάσκοντα;
 • 1.9 Οδηγός επικοινωνίας με την Υπηρεσία Βιντεοδιαλέξεων.


- Κεφάλαιο 2 – Επεξεργασία και Προσθήκη νέων Πόρων

 • 2.1 Επεξεργασία πληροφοριών
 • 2.2 Αναπαραγωγή περιεχομένου
 • 2.3 Ανάρτηση νέων βίντεο-διαλέξεων
 • 2.4 Ανάρτηση βίντεο σε εκδήλωση
 • 2.5 Μεταφορα πόρου βίντεο από ένα μάθημα σε ένα άλλο;
 • 2.6 Παραδείγματα - προτάσεις διαχείρισης μεταδεδομένων διάλεξης μαθήματος.

 

- Κεφάλαιο 3 - Επεξεργασία βίντεο

 • 3.1 Επεξεργασία βίντεο (Virtual Editing)
 • 3.2 Αντικατάσταση βίντεο
 • 3.3 Πραγματική Επεξεργασία Βίντεο (Real Editing)

- Κεφάλαιο 4 - Διαχείριση Διαφανειών σε Πόρους

 • 4.1 Προσθήκη διαφανειών
 • 4.2 Συγχρονισμός διαφανειών
 • 4.3 Επεξεργασία διαφανειών
 • 4.4 Προσθήκη Υποτίτλων

- Κεφάλαιο 5 – Ανάρτηση συνδέσμων στο Eclass

 • 5.1 Πώς θα προσθέσω σύνδεσμο δημόσιου βίντεο από το Delos στο eClass;
 • 5.2 Πώς θα αναρτήσω δημόσια βίντεο μέσα από την διαχείριση του Eclass;
 • 5.3 Πώς θα αναρτήσω βίντεο ιδιωτικής προβολής σε συγκεκριμένο μάθημα στο Eclass;

 

- Κεφάλαιο 6 - Δημιουργία Βιντεο-παρουσίασης

 • 6.1 Πώς μετατρέπω ένα βίντεο για ανάρτηση με την εφαρμογή Handbrake;
 • 6.2 Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με τη χρήση της εφαρμογής OBS;
 • 6.3 Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με την χρήση Google Meet;
 • 6.4 Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με τη χρήση Powerpoint;
 • 6.5 Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με τη χρήση Webex;
 • 6.6 Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με τη χρήση Zoom;
 • 6.7 Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με τη χρήση Xbox Game Bar;
 • 6.8 Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με την εφαρμογή Openboard;
 • 6.9 Πώς θα διαχωρίσω ένα βίντεο σε δύο μέρη με την χρήση της εφαρμογής Avidemux;

- Κεφάλαιο 9 - Πώς προσθέτω διαφάνειες για να είναι διαθέσιμες κατά τη ζωντανή μετάδοση;

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι χρήστες:

 • είναι εξοικειωμένοι με την πλατφόρμα διαχείρισης και φιλοξενίας πολυμεσικού περιεχομένου openDelos ως προς την διαχείριση και ανάρτηση περιεχομένου.
 • μπορούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα openDelos για την βελτίωση/εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού ενός μαθήματος, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι φοιτητές ή/και το ευρύ κοινό.
 • μπορούν να αναρτούν συνδέσμους ανερτημένων δημόσιων βίντεο στην πλατφόρμα eClass
 • μπορούν να τοποθετούν αναρτημένα βίντεο (δημόσια ή περιορισμένης πρόσβασης) μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον της πλατφόρμας eClass
 • μπορούν να δημιουργήσουν πολυμεσικές παρουσιάσεις με την χρήση προτεινόμενων εφαρμογών.
Εφαρμογές χρήσης πλατφόρμας

1) Δημιουργία ανοικτού πολυμεσικού υλικού για ευρύ κοινό και φοιτητές

2) Δημιουργία περιορισμένου πολυμεσικού υλικού μόνο για τους εγγεγραμμένους φοιτητές στο eclass

3) Καταγραφή διαλέξεων για περαιτέρων μελέτη ή στοχασμό από τον διδάσκοντα

4) Δημιουργία πολυμεσικής παρουσίασης με την χρήση διάφορων εφαρμογών.

5) Φιλοξενία καταγεγραμμένου υλικού ιδρυματικών εκδηλώσεων

Μέθοδοι διδασκαλίας
 • Παρουσιάσεις PDF & HTML
 • Βιντεοδιαλέξεις
Διδάσκοντες

Ο Γιώργος Φράγκος, πτυχιούχος Φυσικής και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος Μουσικής Τεχνολογίας (MSc), εξειδικεύεται στην ανάπτυξη/δημιουργία και διαχείριση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση.

Εργάζεται από το 2011 στην ομάδα τηλε-εκπαίδευσης (GU Media Center) στο Κέντρο Λειτουργίας Δικτύων του Πανεπιστημίου Αθηνών, συμμετάσχοντας ενεργά στην παραγωγή πολυμεσικού υλικού ποικίλου περιεχομένου, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τεχνικά και οργανωτικά τις δραστηριότητες της ομάδας σε διάφορες θέσεις, όπως τεχνική υποστήριξη τηλεδιασκέψεων, υποστήριξη χρηστών σε θέματα τηλε-εκπαίδευσης & οπτικοακουστικών τεχνολογίών και εφαρμογών. Παράλληλα εκτός της θέσης του στο ΕΚΠΑ ασχολείται και με την παραγωγή εκπαιδευτικών και εμπορικών βίντεο σε μικρή κλίμακα.

Ένα μεγάλο μέρος του εργασιακού του αντικειμένου είναι και η συμμετοχή στην ομάδα ανάπτυξης της πλατφόρμας openDelos, ως ειδικός σε θέματα χρηστών, σχεδιασμού και debugging, η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Opencourses.gr.

Προαπαιτούμενα
 • Γνώση χειρισμού φυλλομετρητή (browser). Συστήνονται οι Google Chrome, Mozilla Firefox.
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Ο χρήστης να διαθέτει λογαριασμό μέλος ΔΕΠ ή Διαχειριστή Περιεχομένου στην πλατφόρμα opendelos.
 • Βασική εξοικείωση με ψηφιακά αρχεία πολυμέσων κειμένου, εικόνας και βίντεο.
 • Άνεση στην χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων

Ενότητες

Η συγκεκριμένη ενότητα είναι ένας Γρήγορος Οδηγός για ανάρτηση ενός βίντεο σε σειρά μαθήματος με μόνο τα απαραίτητα βήματα.

 

Ο οδηγός σχεδιάστηκε για τον χρήστη που θέλει να αναρτήσει υλικό για πρώτη φορά στην πλατφόρμα.

1. Εισαγωγή στην πλατφόρμα OpenDelos.

2. Δομή.

3. Προτεινόμενα Σενάρια Χρήσης.

4. Είσοδος Χρήστη στην πλατφόρμα.

5. Πληροφορίες Μαθημάτων για Διδάσκοντες και Νέα Αίτηση μαθήματος.

6. Αναζήτηση Δημόσιου Υλικού.

7. Χρήση δημόσιου Προγράμματος Μεταδόσεων

8. Χρήση Διαχείρισης Περιεχομένου για Διαχειριστές.

9. Οδηγός επικοινωνίας με την Υπηρεσία Βιντεοδιαλέξεων

1. Αλλαγή πληροφοριών μιας βιντεοδιάλεξης,

2. Αναπαραγωγή περιεχομένου.

3. Ανάρτηση νέου βίντεο σε μάθημα.

4. Ανάρτηση νέου βίντεο γεγονότος σε εκδήλωση.

5. Μεταφορά βίντεο από ένα μάθημα σε άλλο μάθημα.

7. Παραδείγματα - προτάσεις διαχείρισης μεταδεδομένων..

Το συγκεκριμένο Κεφάλαιο περιλαμβάνει περαιτέρω επιλογές επεξεργασίας όπου έχει ένας διαχειριστής με έναν αναρτημένο πόρο βίντεο.

Στις Ενότητες 1 & 3 περιγράφεται η εικονική αποκοπή τμημάτων βίντεο αλλά και η οριστική αποκοπή σε δεύτερο στάδιο. Στην Ενότητα 2 παρατίθονται οι διεργασίες, αντικατάστασης, διαγραφής και αποθήκευσης βίντεο.

 

1 . Virtual Trimming & Editing.

2. Επιπλέον επιλογές (Αντικατάσταση, διαγραφή και αποθήκευση σε τοπικό μέσο).

3. Real Editing.

1. Προσθήκη διαφανειών σε βίντεο.

2. Συγχρονισμός Διαφανειών με το εργαλείο Synchronizer.

3. Επεξεργασία διαθέσιμων Διαφανειών.

4. Προσθήκη υποτίτλων.

Η σύνδεση eClass με OpenDelos βίντεο επιτρέπει στους Διαχειριστές χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα OpenDelos για να φιλοξενήσουν ένα πολυμορφικό αρχείο. Έπειτα μπορούν να το τοποθετήσουν/αναρτήσουν στην πλατφόρμα eClass. Ο πόρος βίντεο δεν αναρτάται εκ νέου στην πλατφόρμα eClass. Ουσιαστικά φιλοξενείται στην πλατφόρμα OpenDelos και μέσω της σύνδεσης προβάλεται ανάλογα με την κατάσταση προβολής σε ένα μάθημα eClass.

 

1. Ανάρτηση δημόσιου συνδέσμου βίντεο,

2. Ανάρτηση δημόσιων βίντεο μέσα από την διαχείριση του Eclass.

3. Ανάρτηση βίντεο περιορισμένης προβολής σε συγκεκριμένο μάθημα στο Eclass.

1. Χρήση εφαρμογής Handbrake για μετατροπή αρχείων σε mp4 και trimming video.

2. Δημιουργίας βιντεοπαρουσίασης με τη χρήση OBS.

3. Δημιουργίας βιντεοπαρουσίασης με τη χρήση Google Meet.

4. Δημιουργίας βιντεοπαρουσίασης με τη χρήση Powerpoint.

5. Δημιουργίας βιντεοπαρουσίασης με τη χρήση Webex.

6. Δημιουργίας βιντεοπαρουσίασης με τη χρήση Zoom.

7. Δημιουργίας βιντεοπαρουσίασης με τη χρήση Xbox Game Bar.

8. Δημιουργίας βιντεοπαρουσίασης με τη χρήση Openboard.

9. Διαχωρισμός βίντεο σε δύο μέρη με την χρήση Avidemux;

Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο χρήστης τη λειτουργία μεταφόρτωσης παρουσίασης διαφανειών ώστε να είναι διαθέσιμη η παράλληλα προβολή της σε μία ζωντανή μετάδοση, ασύγχρονα με το βίντεο.

 

Η ανάρτηση μιας συγκεκριμένης παρουσίασης παραμένει η ίδια για όλες τις τακτικές μεταδόσεις της συγκεκριμένης διάλεξης μαθήματος. Συνεπώς σε κάθε νέα διάλεξη μαθήματος είναι αναγκαίο ο διαχειριστής να μεταφορτώνει την νέα παρουσίαση διαφανειών, πριν διεξαχθεί το μάθημα.

 

Προσοχή: Η ανάρτηση/αλλαγή της παρουσίασης διαφανειών δεν είναι διαθέσιμη εφόσον έχει ξεκινήσει μια ζωνταντή μετάδοση.

 

Δημιουργία και επεξεργασία Εκδηλώσεων. Προγραμματισμός Ζωντανής Μετάδοσης και καταγραφής Γεγονότος.

Ημερολόγιο