Π | Σ
Όρος Ορισμός
Πόρος Διάλεξης
Ένα σύνολο μεταδεδομένων και περιεχομένου το οποίο συνοδεύει ένα βίντεο διάλεξης. Κάθε πόρος Διάλεξης ανατίθεται/συνδέεται με έναν Διδάσκοντα και ένα Μάθημα.