Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Δημιουργία Ηλεκτρονικών Παρουσιάσεων (MS PowerPoint) (NOC135) Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Διαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση (NOC169)Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Ευάγγελος Ματιάτος
Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel) (NOC130)Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Εισαγωγή στη χρήση Βάσεων Δεδομένων (MS Access) (NOC136) Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Εισαγωγή στην Επεξεργασία Κειμένου (MS Word) (NOC129)Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα Ms Windows XP (NOC140)Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Ηλεκτρονική (Open Courses Template) (K19)Αγγελική Αραπογιάννη