Τεχνικά θέματα σχετικά με υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης

Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Βανέσσα Σκιαδέλλη, Δρ. Μιχάλης Γκατζώνης, Διομήδης Χασούρας, Αλέξανδρος Διαμαντίδης

Περιγραφή

Εισαγωγικό Σημείωμα

Το μάθημα αυτό αφορά στην:

1 . Κατάρτιση Τεχνικών των Tμημάτων του ΕΚΠΑ σε θέματα τηλεκπαίδευσης, Yπηρεσιών η-Mάθησης και παραγωγής πολυμέσων ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν τεχνικά τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος.

2. Τεχνική κατάρτιση των μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ σε θέματα υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης.

Ενότητες

Ημερολόγιο