Διδασκαλία από Απόσταση

Ομάδα Τηλεκπαίδευσης, Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Περιγραφή

Στον παρόντα ιστοχώρο αναρτώνται, σταδιακά, τα εναλλακτικά σενάρια τηλεμετάδοσης μαθημάτων και διδασκαλίας από απόσταση καθώς και οδηγίες χρήσης των σχετικών εργαλείων και υπηρεσιών του ΕΚΠΑ και τρίτων παρόχων. Επίσης, θα συγκεντρώνονται οι σχετικές  ανακοινώσεις, ώστε να αποτελεί ένα κεντρικό σημείο πληροφόρησης  σχετικα με την Διδασκαλία από Απόσταση στο ΕΚΠΑ.

Το εργαλείο των "Συζητήσεων" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διευκόλυνση μιας ευρύτερης συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών σε θέματα που αφορούν την Διδασκαλία από Απόσταση στο ΕΚΠΑ. Όπου και όταν είναι δυνατό, στελέχη του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. και άλλοι ειδικοί θα συνεισφέρουν με απαντήσεις. Προς το παρόν όμως δεν αποτελεί κάποιο είδος γραφείου Αρωγής Χρηστών.

Τέλος, καταγράφονται οι απαιτούμενες ενέργειες από τα Τμήματα, τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες, και το Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. καθώς και η πρόοδος των σχετικών εργασιών, ώστε όλοι να είναι ενήμεροι για την τρέχουσα κατάσταση.


Σημαντικές ανακοινώσεις

Εγκύκλιος: Εφαρμογή της εξ α

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

 Το Μάθημα στο eClass καλύπτει την ανάγκη για επικοινωνία με τους Φοιτητές.

Αποτελεί μία από τις δύο συνιστώστες των σεναρίων διδασκαλίας από απόσταση που ακολουθούν, επιτρέποντας παράλληλα την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Περισσότερα...Το Σενάριο Δ1 καλύπτει την ανάγκη για μεγάλα ακροατήρια (>250).

Συνδυάζει Μάθημα στο eClass και αξιοποίηση των Βιντεοσκοπημένων Διαλέξεων του Μαθήματος από προηγούμενα έτη στην πλατφόρμα Delos.  Περισσότερα...

 

Το Σενάριο Δ2 καλύπτει την ανάγκη για μεγάλα ακροατήρια (>250). 

Συνδυάζει μάθημα στο eClass και συγχρόνως τηλεμετάδοση Μαθήματος από κατάλληλα εξοπλισμένη Αίθουσα του ΕΚΠΑ. Περισσότερα...Το Σενάριο Δ3 καλύπτει την ανάγκη για μεγάλα ακροατήρια (>250).

Yπηρεσίες: YouTube και Google Meet

Περισσότερα...To Σενάριο Δ4 απευθύνεται σε μεσαία ακροατήρια (30 - 250 άτομα).

Yπηρεσίες: Skype for Business, Webex, Zoom, Google Meet

Περισσότερα...To Σενάριο Δ5 απευθύνεται σε Μικρά ακροατήρια (<30 ατόμων). 

Το σενάριο αυτό αφορά πρωτίστως μεταπτυχιακά μαθήματα με μικρό ακροατήριο.

Πλατφόρμα: Τηλεσυνεργασίας (eClass - ΒΒΒ)

Περισσότερα...

Για τις ανάγκες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας και διοίκησης του Ιδρύματος θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα Συνεργασίας του ΕΚΠΑ (https://synergasia.uoa.gr/). Οι διαθέσιμοι τρόποι είναι οι εξής:

Σενάριο Σ1:  Χώρος ηλεκτρονικής Συνεργασίας στην πλατφόρμα (Συνεργάζομαι Συμμετέχω) + Ζωντανή Τηλεδιάσκεψη από το σπίτι ή το γραφείο μέσω της υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης του ΕΚΠΑ που ενσωματώνεται στην πλατφόρμα Συνεργασίας του ΕΚΠΑ (https://synergasia.uoa.gr/).

Σενάριο Σ2: Χώρος ηλεκτρονικής Συνεργασίας στην πλατφόρμα (Συνεργάζομαι Συμμετέχω) + Ζωντανή Τηλεδιάσκεψη από το σπίτι ή το γραφείο μέσω της υπηρεσίας e:Presence. (Προτείνεται για συνέλευση Τμήματος)

Σενάριο Σ3:  Χώρος ηλεκτρονικής Συνεργασίας στην πλατφόρμα (Συνεργάζομαι Συμμετέχω) + Αξιοποίηση των ελεύθερα διαθέσιμων διαδικτυακών υπηρεσιών Τηλεδιασκέψεων και Ζωντανών Μεταδόσεων (Skype4Business, Webex).

Ημερολόγιο