Σχέδιο Μαθήματος με Ελάχιστες Προδιαγραφές (Α-)

Παντελής Μπαλαούρας

Περιγραφή

Στο σημείο αυτό θα περιέχεται μία σύντομη περιγραφή μαθήματος.

Η περιγραφή μπορεί:

  • είτε να αντλείται από το Πρόγραμμα Σπουδών
  • είτε να το συμπληρώσει το αρμόδιο μέλος ΔΕΠ
  • είτε συνδυασμός των παραπάνω.
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Οδηγίες:

  • Σε αυτό το σημείο μπορείτε να συμπληρώσετε επιπλέον στοιχεία που κρίνεται απαραίτητα. Π.χ. στοιχεία επικοινωνίας με το διδάσκοντα.
  •  Από πλευράς παιδαγωγικής προσέγγισης, είναι χρήσιμο να προστεθούν ο σκοπός τους μαθήματος, οι μαθησιακοί στόχοι, τα οφέλη από τη γνώση που αποκτάται, πεδία εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης, σε ποιά άλλα μαθήματα/πεδία αποτελεί προαπαιτούμενη γνώση κ.α.

Ο φοιτητής, σπουδαστής, και γενικά εκπαιδευόμενος διαβάζοντας αυτή την παράγραφο θα πρέπει να ενισχύεται το κίνητρό του να μελετήσει το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό.

Προτείνεται να αναρτηθεί το "Πρόγραμμα Σπουδών" του Τμήματος.

Προτείνεται να αναρτηθεί σχετικό Υποστηρικτικό Υλικό, όπως το πλάνο εκπαίδευσης, κ.α

Ενότητες

Οδηγία: Συμπληρώστε την περιγραφή της ενότητας.


...........................................

............................................

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -