Σχέδιο Μαθήματος με Ελάχιστες Προδιαγραφές (Α-)

Παντελής Μπαλαούρας

Περιγραφή

Στο σημείο αυτό θα περιέχεται μία σύντομη περιγραφή μαθήματος.

Η περιγραφή μπορεί:

  • είτε να αντλείται από το Πρόγραμμα Σπουδών
  • είτε να το συμπληρώσει το αρμόδιο μέλος ΔΕΠ
  • είτε συνδυασμός των παραπάνω.
Κωδικός: NOC165
Σχολή - Τμήμα: Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ενότητες

Οδηγία: Συμπληρώστε την περιγραφή της ενότητας.


...........................................

............................................

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -