Γνωριμία με την πλατφόρμα Open eClass

Ομάδα Open eClass

Περιγραφή

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) για την υποστήριξη δράσεων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Αποτελεί ένα ευέλικτο, ασφαλές και απλό στη χρήση ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον για τη μάθηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία.

Στο συγκεκριμένο μάθημα παρουσιάζονται αναλυτικά οι λειτουργίες και οι δυνατότητες που παρέχει στον εκπαιδευτή η πλατφόρμα Open eClass.


Εικονίδιο Υπολογιστή  Ιστότοπος Διάθεσης

Εικονίδιο Android  Εφαρμογή για Android

Εικονίδιο Apple  Εφαρμογή για iOS


Εικονίδιο facebook Εικονίδιο Twitter  Εικονίδιο Youtube  

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Μαθησιακοί στόχοι

Σκοπός του μαθήματος

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τα εργαλεία του Open eClass, τη χρήση τους, τη λειτουγικότητά τους, τη χρησιμότητά τους και καλές πρακτικές χρήσης τους.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είστε σε θέση να :

 • περιγράφετε τα εργαλεία του Open eClass
 • εξηγείτε τη λειτουργικότητά και χρησιμότητά τους
 • χρησιμοποιείτε τα εργαλεία στο "Lab" μάθημά σας που έχετε δικαιώματα Δασκάλου, και να αλληλεπιδράτε μέσω αυτών με τους Πλασματικούς μαθητές σας
 • διακρίνετε τις διαφορές στη λειτουργία εργαλείων του ίδιου υποσυστήματος και να επιλέγετε το κατάλληλο για τον εκπαιδευτικό σας σχεδιασμό
 • αξιολογείτε κριτικά το αποτέλεσμά τους από την ανατροφοδότηση των μαθητών σας
 • βελτιώνετε το μαθήμά σας επιλύοντας πιθανά προβλήματα και το οργανώνετε έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες των μαθητών σας
Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από θεματικές ενότητες.

Στην πρώτη θεματική ενότητα θα βρείτε την γενική παρουσίαση του Open eClass. 

Στη δεύτερη θεματική ενότητα θα βρείτε ένα βίντεο και συνδέσμους για την πλοήγηση στο Χαρτοφυλάκιο και  το Προφίλ του χρήστη

Οι επόμενες θεματικές ενότητες (Ηλεκτρονικό μάθημα, Τα ηλεκτρονικά κείμενα του open eClass, Εκπαιδευτικό περιεχόμενο, Επικοινωνία - Συνεργασία, Αξιολόγηση - Ανατροφοδότηση) έχουν την ίδια δομή.

 • Την περιγραφή της θεματικής ενότητας
 • Το διαδραστικό μαθησιακό αντικείμενο "Με μια ματιά" που εισάγει στο αντικείμενο της ενότητας
 • Το αρχείο για την κυρίως μελέτη "Μελετώ" που περιλαμβάνει
  • τους στόχους της μελέτης
  • Τα επιμέρους αντικείμενα της μελέτης σε κειμενική μορφή και σε βίντεο επίδειξης και 
  • τους συνδέσμους προς τα επίσημα εγχειρίδια του Open eclass
 • Προαιρετικές δραστηριότητες που μπορείτε να υλοποιήσετε στο "Lab"  μάθημά σας. Οι δραστηριότητες αυτές συνοδεύονται από βοηθητικά αρχεία που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη αρχική υλοποίηση. Άλλωστε ο το ζητούμενο είναι να δημιουργήσετε δικό σας περιεχόμενο

Η τελευταία ενότητα περιλαμβάνει ένα Ερωτηματολόγιο που ζητάμε την ανατροφοδότησή σας για το μάθημα αυτό. Σκοπός της είναι να μας δώσετε τη δυνατότητα να το βελτιώσουμε για την επόμενη χρήση του!

Μέθοδοι διδασκαλίας

Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει υποστήριξη από δάσκαλο στο μάθημα αυτό!

Μπορείτε όμως να ακολουθήσετε ένα μοτίβο:

 • Αν είστε άπειρος χρήστης κινηθείτε γραμμικά από την αρχή προς το τέλος και βεβαιωθείτε ότι κάθε τι που μελετάτε μπορείτε να το υλοποιήσετε στο "Sandbox" μάθημά σας. 
 • Αν είστε γνώστης του Open eClass και χρειάζεστε κάτι συγκεκριμένο, κατευθυνθείτε στην αντίστοιχη θεματική ενότητα, και στο Μελετώ εντοπίστε αυτό που χρειάζεστε!
Μέθοδοι αξιολόγησης

Μοναδική μέθοδος αξιολόγησης στο μάθημα αυτό είναι η Αυτοαξιολόγηση.

Αν είστε σε θέση να υλοποιήσετε τις Προτεινόμενες δραστηριότητες είστε σε καλό σημείο, προχωρήστε πιο μακριά τροποποιώντας τες!

Υλοποίηση του μαθήματος... "Ομάδα Open eClass"

Για την υλοποίηση του μαθήματος συνεργάστηκαν ως "Ομάδα Open eClass" οι:

 • Αλέξανδρος Διαμαντίδης
 • Γιάννης Εξηνταρίδης
 • Αναστασία Ζουμπλιού
 • Βασίλης Παλίλης (Διδάσκαλος Διδασκάλου)
 • Κώστας Τσιμπάνης

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ενότητες

eClass logo

Η πλατφόρμα Open eClass είναι μια σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα. Βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) και διανέμεται ελεύθερα από το 2003. Χρησιμοποιείται με επιτυχία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και χρησιμοποιείται καθημέρινά από μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα.

 

 

Το Χαρτοφυλάκιο είναι ένας χώρος που σας επιτρέπει να οργανώνετε και να ελέγχετε τη συμμετοχή σας στα ηλεκτρονικά μαθήματα της πλατφόρμας.

Το Προφίλ περιέχει τα στοιχεία του χρήστη όπως το όνομα, το συνθηματικό, τη διεύθυνσή email, ή ακόμη και μια προσωπική φωτογραφία.

course logo

Το Ηλεκτρονικό Μάθημα είναι ο χώρος στον οποίο ο υπεύθυνος εκπαιδευτής οργανώνει και διαχειρίζεται το υλικό του.

Αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της πλατφόρμας Open eClass και κάθε μάθημα αποτελεί μια αυτόνομη οντότητα στην οποία ενσωματώνονται μια σειρά από υποσυστήματα.

Καθώς εσείς (και οι μαθητές σας) θα χρησιμοποιήσετε πολύ τον «Ενσωματωμένο κειμενογράφο», είναι πολύ σημαντικό να εξοικειωθείτε γρήγορα με τα κύρια χαρακτηριστικά του. Τα ηλεκτρονικά κείμενα περιλαμβάνουν εκτός από κείμενο εικόνες και πολυμέσα και είναι επιτακτικό να είναι εύχρηστα και προσβάσιμα.

Η πλατφόρμα Open eClass υποστηρίζει την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, που προσφέρεται σήμερα στους εκπαιδευόμενους με παραδοσιακά μέσα (βιβλία, σημειώσεις, κλπ.), σε ψηφιακή μορφή άμεσα προσβάσιμη από το διαδίκτυο.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των εργαλείων οργάνωσης και διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Έγγραφα, Πολυμέσα, Σύνδεσμοι, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Γλωσσάρι, Γραμμή Μάθησης) που διαθέτει κάθε ηλεκτρονικό μάθημα.

Η πλατφόρμα Open eClass μπορεί να λειτουργήσει ως ένα δυναμικό περιβάλλον μάθησης και αλληλεπίδρασης χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς καθώς παρέχει πολλαπλές δυνατότητες ενημέρωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των εργαλείων ενημέρωσης επικοινωνίας και συνεργασίας (Aνακοινώσεις, Hμερολόγιο, Iστολόγιο, Forum, Συζητήσεις, Μηνύματα, Ομάδες, Forum, Wiki) που διαθέτει κάθε ηλεκτρονικό μάθημα.

Η πλατφόρμα Open eClass ενσωματώνει λειτουργικότητες που επιτρέπουν στον εκπαιδευτή να παρακολουθεί τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων, να ελέγχει και να αποτιμά τις γνώσεις τους και να τους παρέχει ανατροφοδότηση όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των εργαλείων παρακολούθησης, αξιολόγησης και ανατροφοδότησης (Ασκήσεις, Εργασίες, Παρουσιολόγιο, Βαθμολόγιο, Ερωτηματολόγια, Στατιστικά) που διαθέτει κάθε ηλεκτρονικό μάθημα.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -