Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Saggistica Italiana Ιταλικό Δοκίμιο (ISLL119)Ιωάννης Τσόλκας
Storia del teatro Italiano (ISLL106)Ιωάννης Τσόλκας
Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία (66ΙΤΑ068)Ρουμπίνη Δημοπούλου
Εισαγωγή στην ανάλυση γλωσσικών δεδομένων (ISLL117)Γεώργιος Μικρός
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ISLL147)Γεράσιμος Παγκράτης
Εισαγωγή στους Η/Υ (ISLL101)Γεώργιος Μικρός - Ιωάννα Τύρου
Ιστορία Ιταλικής Λογοτεχνίας ΙΙ Storia della letteratura italiana II (ISLL105)Ιωάννης Τσόλκας
Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας Ι (ISLL118)Ιωάννης Τσόλκας
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ISLL112)Γεράσιμος Παγκράτης
Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός Ι (ISLL113)Γεράσιμος Παγκράτης
Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός ΙΙ (ISLL111)Γεράσιμος Παγκράτης
ΙΤΑΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ (ISLL116)Γεράσιμος Παγκράτης
Ιταλική ποίηση (ILL115)Άννα Θέμου
Ιταλικός ουμανισμός: Λατινικές συνθέσεις του Πετράρχη και του Βοκκάκιου (66ITA074)Ρουμπίνη Δημοπούλου
Λατινική Λογοτεχνία της Αναγέννησης (66ITA080)Ρουμπίνη Δημοπούλου
Λεξικολογία - Λεξικογραφία (ILL103)Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου
Μεσαιωνική Λατινική Λογοτεχνία (66ΙΤΑ093)Ρουμπίνη Δημοπούλου
Μορφολογία της ιταλικής γλώσσας (ILL101)Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου
Νεότερη και Σύγχρονη Ιταλική Λογοτεχνία (ILL113)Άννα Θέμου
Πρωτοποριακά κινήματα και τάσεις της ιταλικής λογοτεχνίας του Κ΄ αιώνα (ILL116)Άννα Θέμου
Φωνητική και Φωνολογία της Ιταλικής (ΙΤΑ007)Αικατερίνη Φλώρου