Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Saggistica Italiana Ιταλικό Δοκίμιο (ISLL119)Ιωάννης Τσόλκας
Storia del teatro Italiano (ISLL106)Ιωάννης Τσόλκας
Γλωσσολογία: τομείς γλωσσικής ανάλυσης (ILL110)Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου
Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία (66ΙΤΑ068)Ρουμπίνη Δημοπούλου
Εισαγωγή στην ανάλυση γλωσσικών δεδομένων (ISLL117)Γεώργιος Μικρός
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ISLL147)Γεράσιμος Παγκράτης
Εισαγωγή στους Η/Υ (ISLL101)Γεώργιος Μικρός - Ιωάννα Τύρου
Ζητήματα συγκριτικής ανάλυσης της ιταλικής και της ελληνικής (ILL102)Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου
Ιστορία Ιταλικής Λογοτεχνίας ΙΙ Storia della letteratura italiana II (ISLL105)Ιωάννης Τσόλκας
Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας Ι (ISLL118)Ιωάννης Τσόλκας
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ISLL112)Γεράσιμος Παγκράτης
Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός Ι (ISLL113)Γεράσιμος Παγκράτης
Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός ΙΙ (ISLL111)Γεράσιμος Παγκράτης
ΙΤΑΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ (ISLL116)Γεράσιμος Παγκράτης
Ιταλική ποίηση (ILL115)Άννα Θέμου
Ιταλικός ουμανισμός: Λατινικές συνθέσεις του Πετράρχη και του Βοκκάκιου (ILL112)Ρουμπίνη Δημοπούλου
Λατινική Λογοτεχνία της Αναγέννησης (ILL120)Ρουμπίνη Δημοπούλου
Λεξικολογία - Λεξικογραφία (ILL103)Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου
Μεσαιωνική Λατινική Λογοτεχνία (66ΙΤΑ019)Ρουμπίνη Δημοπούλου
Μορφολογία της ιταλικής γλώσσας (ILL101)Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου
Νεότερη και Σύγχρονη Ιταλική Λογοτεχνία (ILL113)Άννα Θέμου
Πρωτοποριακά κινήματα και τάσεις της ιταλικής λογοτεχνίας του Κ΄ αιώνα (ILL116)Άννα Θέμου
Σύνταξη της ιταλικής γλώσσας (ILL109)Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου
Φωνητική και Φωνολογία της Ιταλικής (ISLL114)Ιωάννα Τύρου - Αικατερίνη Φλώρου