Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
FOSCOLO (66ITA039)Μαρία Σγουρίδου
Lingua Italiana VI (ILL105)Αρετή Σπίνουλα
ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ: ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (66ΙΤΑ078 )Domenica Minniti-Γκώνια
Ειδικά θέματα λεξικογραφίας: ιστορία λεξικών, ηλεκτρονικά λεξικά, ετυμολογικά λεξικά (ILL157)Αικατερίνη Χριστοπούλου
Ειδικά Θέματα Λεξικογραφίας: Ιστορία Λεξικών, Ηλεκτρονικά Λεξικά, Ετυμολογικά Λεξικά (66ΙΤΑ102)Δημήτριος Μπιλιανός
Θεωρίες εκμάθησης και Διδασκαλίας της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας (66ΙΤΑ038)Γεωργία Μηλιώνη
Ιστορία του Ιταλικού Θεάτρου (66ΙΤΑ036)Αμάντα Σκαμάγκα
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (66ITA036)Ελισσάβετ Μενελάου
Ιταλική Γραμματολογία του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού (66ΙΤΑ115)Γεώργιος Πηλείδης
ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΑ (13ος - 14ος ΑΙΩΝΑΣ) (66ΙΤΑ061)Μαρία Σγουρίδου
ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ILL204)Ελισσάβετ Μενελάου