Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Lingua Italiana VII (ILL106)Αρετή Σπίνουλα
Απήχηση Ιταλών λογοτεχνών (ILL143)Άννα Θέμου
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ (66ITA043)Domenica Minniti - Γκώνια
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ILL128)Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου
ΙΤΑΛΙΚΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΟΛΟΓΙΑ (66ΙΤΑ081)Γεωργία Μηλιώνη
Μεθοδολογία της έρευνας (ILL181)Αμάντα Σκαμάγκα
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (66ΙΤΑ042)Μαρία Σγουρίδου