Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Γλωσσολογία: τομείς γλωσσικής ανάλυσης (ILL110)Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου
Δημιουργική Γραφή στην Ξένη Γλώσσα (66ΙΤΑ095)Ιωάννα Τύρου
Εισαγωγή στα λογοτεχνικά είδη (ILL169)Γεράσιμος Ζώρας
Ιστορία της Ιταλικής Μουσικής ΙΙ: από το Μπαρόκ στον Ρομαντισμό (66ΙΤΑ076)Βασιλική Κουτσομπίνα
ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (ISLL130)Αρετή Σπίνουλα
Ιταλική Γλώσσα ΙΙ (ILL135)Ιωάννα Τύρου
Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός ΙΙ (66ΙΤΑ009)Γεώργιος Πηλείδης
Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός ΙΙ (66ΙΤΑ009)Δάφνη Λάππα
Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (66ΙΤΑ048)Αικατερίνη Φλώρου
Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες-Υπολογιστική ανάλυση κειμένων (ILL166)Μαρία Καμηλάκη
Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Υπολογιστική Ανάλυση Κειμένων (ILL136)Ιωάννα Τύρου