Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Γλωσσολογία: τομείς γλωσσικής ανάλυσης (ILL110)Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου
Δημιουργική Γραφή στην Ξένη Γλώσσα (66ΙΤΑ095)Ιωάννα Τύρου
Εισαγωγή στα λογοτεχνικά είδη (ILL169)Γεράσιμος Ζώρας
ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (66ΙΤΑ005)Maria-Angela-Patrizia Ielo
Ιταλική Γλώσσα ΙΙ (ILL135)Ιωάννα Τύρου
Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός ΙΙ (66ΙΤΑ009)Δάφνη Λάππα
Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός ΙΙ (66ΙΤΑ009)Μαρία-Κωνσταντίνα Λεοντσίνη
Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (66ΙΤΑ048)Αικατερίνη Φλώρου
Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Υπολογιστική Ανάλυση Κειμένων (ILL136)Ιωάννα Τύρου