Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένου για τη γλωσσική έρευνα και διδασκαλία (66ΙΤΑ073)Αικατερίνη Φλώρου (Γιώργος Μικρός)
ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ (ISLL131)Αρετή Σπίνουλα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι (ΨX11) (ΨΧ11)Αντωνία Παπαστυλιανού
Λεξικολογία - Λεξικογραφία (66ΙΤΑΟ67 )Αικατερίνη Χριστοπούλου
Μορφολογία της Ιταλικής Γλώσσας (66ΙΤΑ016)Αικατερίνη Χριστοπούλου