Μορφολογία της Ιταλικής Γλώσσας (66ΙΤΑ016)

Αικατερίνη Χριστοπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα “Μορφολογία της Ιταλικής Γλώσσας” αποτελεί εισαγωγή στις βασικές έννοιες της μορφολογίας: λέξη, μόρφημα, αλλομορφία. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές/-τριες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της θεωρίας της μορφολογίας και της συνάφειάς της με την ανάλυση άλλων γλωσσικών τομέων. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται συγχρονική περιγραφή της μορφολογικής δομής της ιταλικής και των βασικών διαδικασιών σχηματισμού των λέξεων, της σύνθεσης, της παραγωγής και της κλίσης. Για την πληρέστερη κατανόηση της μορφολογικής ανάλυσης τα δεδομένα της ιταλικής εξετάζονται συγκριτικά με δεδομένα της νέας ελληνικής και άλλων γλωσσών.

Ημερολόγιο