Εισαγωγή στους Η/Υ

Γεώργιος Μικρός - Ιωάννα Τύρου

Περιγραφή
  • Βασικό περιβάλλον wiki του μαθήματος

http://it.web2lang-learning.wikia.com/wiki/Web2_italian_language_learning_Wiki

 

  • H εξεταστέα ύλη του μαθήματος βρίσκεται στην ενότητα "Έγγραφα".

Ο διδάσκων

Γ. Μικρός

 

Ημερολόγιο