Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (66ΙΤΑ024)Domenica Minniti-Γκώνια
Γενική Διδακτική (66 ΠΔ 31)Ευανθία-Έλλη Μηλίγκου
Εισαγωγή στην Ανάλυση Γλωσσικών Δεδομένων (ILL140)Μαρία Καμηλάκη
ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV (ISLL132)Αρετή Σπίνουλα
Ιταλική Ποίηση (ILL141)Ρουμπίνη Δημοπούλου