Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
«Κοινωνική Ψυχολογία: Πεδία Επιστημονικής Έρευνας & Εφαρμογές» (PRIMEDU282)Α.-Σ. Αντωνίου
.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (PRIMEDU189)Ιωάννης Βρεττός
.
Ανάπτυξη και Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκπαίδευσης (PRIMEDU187)Κωνσταντίνος Φασούλης
.
Αφηγήσεις ζωής, Λαογραφία και Εκπαίδευση (PRIMEDU279)Ρέα Κακάμπουρα
Γενικές Αρχές και Στρατηγικές Διδασκαλίας και Πρακτική Άσκηση Ι (PRIMEDU232)Ιωάννης Βρεττός
.
Δημιουργικές εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (PRIMEDU157)Κωνσταντίνος Κορρές
Διαχείριση της Σχολικής Τάξης και Πρακτική Άσκηση ΙΙ (PRIMEDU246)Ιωάννης Βρεττός
.
Διδακτική Γλώσσας. Διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης και γραφής (PRIMEDU269)Αθανάσιος Νάκας
Διδακτική και παιδαγωγική του θεάτρου (Εισαγωγή στους κώδικες του θεάτρου: θεωρία και πράξη) (616)Παναγιώτης Τζαμαργιάς
.
Διδακτική Μαθηματικών Ι (Άντα Μπούφη) Χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 (PRIMEDU194)Ανδρονίκη Μπούφη
.
Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ (Εαρινό εξάμηνο 2018-2019) (PRIMEDU173)Ανδρονίκη Μπούφη
.
Διδακτική Μεθοδολογία και Πράξη Ι (PRIMEDU104)Αθανάσιος Τριλιανός
.
Διδακτική Μεθοδολογία και Πράξη Ι (PRIMEDU102)Ηλίας Ματσαγγούρας
.
Διδακτική Μεθοδολογία και Πράξη ΙΙ (PRIMEDU105)Αθανάσιος Τριλιανός
.
Διδακτική Μεθοδολογία και Πράξη ΙΙ (PRIMEDU103)Ηλίας Ματσαγγούρας
.
Διδακτική της Λογοτεχνίας: Θεωρία και Πράξη (PRIMEDU205)Γεωργία Καλογήρου
Εβδομαδιαίες Διδασκαλίες Η΄ Εξαμήνου (PRIMEDU247)Ιωάννης Βρεττός
.
Εβδομαδιαίες Πρακτικές Ασκήσεις Η' Εξαμήνου (PRIMEDU139)Ηλίας Ματσαγγούρας
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (PRIMEDU220)Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου
.
Εισαγωγή στους κώδικες του Θεάτρου (PRIMEDU281)Παναγιώτης Τζαμαργιάς
.
Εκπαίδευση και περιφερειακή ανάπτυξη: Ευρωπαϊκές πολιτικές και η Ελληνική εμπειρία (PRIMEDU196)Ιωάννης Ρουσσάκης
.
Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (PRIMEDU118)ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
.
ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ (PRIMEDU113)Ηλίας Ματσαγγούρας
Η Γλώσσα στα Κείμενα (PRIMEDU270)Αθανάσιος Νάκας
Η Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα (PRIMEDU209)Ανθή Χαϊδά_βοηθός Κατερίνα Τζανάκη, Ευγενία Μαγουλά
Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ως Μαθησιακού Εργαλείου και Εκπαίδευση από Απόσταση (PRIMEDU145)Εμμανουήλ Νικολουδάκης
Θεατρική Παιδεία (PRIMEDU250)Μαρία Δημάκη-Ζώρα
ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (PRIMEDU233)Ιωάννης Βρεττός
.
Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση (PRIMEDU266)Ρέα Κακάμπουρα
Λογοτεχνία και Εκπαίδευση (PRIMEDU206)Γεωργία Καλογήρου
ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (PRIMEDU188)Ιωάννης Βρεττός
.
Νεοελληνική Γλώσσα. Το Λεξιλόγιο (PRIMEDU267)Αθανάσιος Νάκας
.
Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία (PRIMEDU248)Μαρία Δημάκη-Ζώρα
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (PRIMEDU185)Κωνσταντίνος Φασούλης
.
Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Μονάδων (PRIMEDU186)Κωνσταντίνος Φασούλης
.
Παιδαγωγική Ψυχολογία - Ζυγοί Α.Μ. (PRIMEDU152) (PRIMEDU284)Γεώργιος Σιδερίδης
Πρακτικές Ασκήσεις: Ερευνητική Επεξεργασία και Διδακτική Αξιοποίηση (Κ.Μ.Α155) (PRIMEDU171)Βούλγαρης Σταμάτης & Χέλμης Σαράντης
Σπουδές, εργασία και καθημερινότητα σε μια ενωμένη και συνεκτική Ευρώπη: Συγκριτική θεώρηση (PRIMEDU119)Δημήτριος Ματθαίου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (Γ 143)Λία Γαλάνη
.
Συγκριτική Θεατρολογία. Νεοελληνική και Παγκόσμια Δραματουργία (PRIMEDU258)Μαρία Δημάκη-Ζώρα
Σύγχρονες γλωσσολογικές έννοιες και διδακτικές εφαρμογές (PRIMEDU215)Ευγενία Μαγουλά
Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Σεναρίων Διδασκαλίας με την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (PRIMEDU101)Ιγνάτιος Καράμηνας
.
Σχολική Παιδαγωγική και Καινοτόμες Δράσεις (PRIMEDU175)Θωμάς Μπαμπάλης
Το Βιβλίο στην Εκπαίδευση (PRIMEDU249)Γεωργία Καλογήρου
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (PRIMEDU235)Ιωάννης Βρεττός
.
Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης (PRIMEDU176)Θωμάς Μπαμπάλης