Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
«Κοινωνική Ψυχολογία: Πεδία Επιστημονικής Έρευνας & Εφαρμογές» (PRIMEDU282)Α.-Σ. Αντωνίου
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (PRIMEDU189)Ιωάννης Βρεττός
Αφηγήσεις ζωής, Λαογραφία και Εκπαίδευση (PRIMEDU279)Ρέα Κακάμπουρα
Γενικές Αρχές και Στρατηγικές Διδασκαλίας και Πρακτική Άσκηση Ι (PRIMEDU232)Ιωάννης Βρεττός
Δημιουργικές εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (PRIMEDU157)Κωνσταντίνος Κορρές
Διαχείριση της Σχολικής Τάξης και Πρακτική Άσκηση ΙΙ (PRIMEDU246)Ιωάννης Βρεττός
Διδακτική Γλώσσας. Διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης και γραφής (PRIMEDU269)Αθανάσιος Νάκας
Διδακτική και παιδαγωγική του θεάτρου (Εισαγωγή στους κώδικες του θεάτρου: θεωρία και πράξη) (616)Παναγιώτης Τζαμαργιάς
Διδακτική Μεθοδολογία και Πράξη Ι (PRIMEDU104)Αθανάσιος Τριλιανός
Διδακτική Μεθοδολογία και Πράξη Ι (PRIMEDU102)Ηλίας Ματσαγγούρας
Διδακτική Μεθοδολογία και Πράξη ΙΙ (PRIMEDU105)Αθανάσιος Τριλιανός
Διδακτική Μεθοδολογία και Πράξη ΙΙ (PRIMEDU103)Ηλίας Ματσαγγούρας
Διδακτική της Λογοτεχνίας: Θεωρία και Πράξη (PRIMEDU205)Γεωργία Καλογήρου
Εβδομαδιαίες Διδασκαλίες Η΄ Εξαμήνου (PRIMEDU247)Ιωάννης Βρεττός
Εβδομαδιαίες Πρακτικές Ασκήσεις Η' Εξαμήνου (PRIMEDU139)Ηλίας Ματσαγγούρας
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (PRIMEDU220)Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου
Εισαγωγή στους κώδικες του Θεάτρου (PRIMEDU281)Παναγιώτης Τζαμαργιάς
Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (PRIMEDU118)ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ (PRIMEDU113)Ηλίας Ματσαγγούρας
Η Γλώσσα στα Κείμενα (PRIMEDU270)Αθανάσιος Νάκας
Η Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα (PRIMEDU209)Ευγενία Μαγουλά, καθηγήτρια, βοηθοί: Γεωργία Στύλου & Κατερίνα Τζανάκη
Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ως Μαθησιακού Εργαλείου και Εκπαίδευση από Απόσταση (PRIMEDU145)Εμμανουήλ Νικολουδάκης
Θεατρική Παιδεία (PRIMEDU250)Μαρία Δημάκη-Ζώρα
ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (PRIMEDU233)Ιωάννης Βρεττός
Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση (PRIMEDU266)Ρέα Κακάμπουρα
Λογοτεχνία και Εκπαίδευση (PRIMEDU206)Γεωργία Καλογήρου
ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (PRIMEDU188)Ιωάννης Βρεττός
Νεοελληνική Γλώσσα. Το Λεξιλόγιο (PRIMEDU267)Αθανάσιος Νάκας
Πρακτικές Ασκήσεις: Ερευνητική Επεξεργασία και Διδακτική Αξιοποίηση (Κ.Μ.Α155) (PRIMEDU171)Βούλγαρης Σταμάτης & Χέλμης Σαράντης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (Γ 143)Αποστολία (Λία) Γαλάνη
Συγκριτική Θεατρολογία. Πρότυπα και Διακείμενα στο Νεοελληνικό Θέατρο (PRIMEDU258)Μαρία Δημάκη-Ζώρα
Σύγχρονες γλωσσολογικές έννοιες και διδακτικές εφαρμογές (PRIMEDU215)Ευγενία Μαγουλά
Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Σεναρίων Διδασκαλίας με την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (PRIMEDU101)Ιγνάτιος Καράμηνας
Το Βιβλίο στην Εκπαίδευση (PRIMEDU249)Γεωργία Καλογήρου
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (PRIMEDU235)Ιωάννης Βρεττός