«Κοινωνική Ψυχολογία: Πεδία Επιστημονικής Έρευνας & Εφαρμογές»

Α.-Σ. Αντωνίου

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος: Να εισάγει και να ενημερώσει για θεωρίες, μοντέλα, σχέσεις και φαινόμενα που σχετίζονται με το άτομο, τις επιμέρους ομάδες και την κοινωνία ευρύτερα.

Mαθησιακοί στόχοι: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα γνωρίσουν τους κοινωνικούς, ψυχολογικούς, συναισθηματικούς και άλλους παράγοντες που ασκούν ποικίλες επιδράσεις στην ανθρώπινη συμπεριφορά εντός των πλαισίων διαφορετικών ομάδων.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Τομείς έρευνας και πεδία εφαρμογής των θεωριών της Κοινωνικής Ψυχολογίας – Μεθοδολογικά ζητήματα και ερευνητική δεοντολογία – Προκοινωνική συμπεριφορά – Διαπολιτισμική μεθοδολογία και εθολογικό πρότυπο - Κοινωνική νόηση και κοινωνική σκέψη – Θεωρίες των αιτιακών αποδόσεων και κοινωνική γνώση – Διαμόρφωση και αλλαγή στάσεων, πειθώς – Στερεοτυπικές αντιλήψεις για πρόσωπα και ομάδες – Δομή ομάδας και σχέσεις μεταξύ ομάδων, εθνική και κοινωνική ταυτότητα, κουλτούρα, ατομικισμός/ συλλογικότητα, πλειοψηφία, πολιτική ψυχολογία – Θέματα δυναμικής της ομάδας – Στενές διαπρ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο