Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Το μάθημα Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (εαρινού εξαμήνου) προσφέρεται ως μάθημα επιλογής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Σκοπός του μαθήματος, είναι δοθεί η δυνατότητα, στους σημερινούς σπουδαστές και αυριανούς εκπαιδευτικούς, να γνωρίσουν αλλά και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες - με έμφαση τις ψηφιακές-. 

Η προσέγγιση του μαθήματος δεν είναι κατά κανόνα τεχνοκρατική, αλλά αυτή του Εκπαιδευτικού που προσπαθεί να προσεγγίσει και να χειριστεί τα σύγχρονα Τεχνολογικά Εργαλεία, στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας.

Η εργαστηριακή μορφή του μαθήματος, αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους σπουδαστές που θα τους επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες με βέλτιστο τρόπο αλλά και να δημιουργήσουν και να δημοσιοποιήσουν τις δικές τους εκπαιδευτικές προτάσεις.

 

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις