Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση

Ρέα Κακάμπουρα

Περιγραφή

Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση
(κωδικός: Β031)
κυμαινόμενο, εξάμηνο Α΄

Αντικείμενο και στόχοι:
Το μάθημα στοχεύει να εισάγει τις/ τους φοιτήτριες/ ές στο ερευνητικό πεδίο του λαϊκού πολιτισμού, έτσι όπως προσεγγίζεται από τη σύγχρονη λαογραφία στη δυναμική και εξελισσόμενη διάστασή του από το νεοελληνικό παραδοσιακό στο σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό. Ειδικότερα δίνεται έμφαση στην ανάλυση όψεων του λαϊκού πολιτισμού (κοινωνική συγκρότηση, ήθη και έθιμα, λαϊκή λογοτεχνία, υλικός πολιτισμός/ λαϊκή τέχνη) που εμπεριέχονται σε πολλά αντικείμενα που διδάσκονται στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος (γλώσσα, ιστορία, περιβαλλοντική εκπαίδευση, μουσική, εικαστικά, θεατρική αγωγή, γυμναστική) και αποτελούν τη βάση σχολικών γιορτών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. Ο λαϊκός πολιτισμός αποτελεί ένα εξαιρετικά πρόσφορο πεδίο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, για την πραγματοποίηση της «πολιτισμικής συ

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο