Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
42859-Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση ()Ιωάννης Υφαντόπουλος
Governance, Institutions, and Trust: The European Experience (PSPA407)Christos J. Paraskevopoulos [Calliope Spanou]
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (42080)Γιώργος Σωτηρέλης, καθηγητής
Διεθνείς Επεμβάσεις & Ελληνική Κοινή Γνώμη 1897-1981 (42968)Ζηνοβία Λιαλιούτη
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (42750)Γεώργιος Γαλανός
Διοίκηση, Εκπαίδευση και Τέχνη (PSPA227)Αντώνης Μακρυδημήτρης
Ειδικά Θέματα Διοικητικής Επιστήμης (PSPA270)Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα
Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου Ι: Προστασία Περιβάλλοντος (PSPA126)Γεωργία Γιαννακούρου
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ((42694Θ))Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καλλιόπη Γκολομάζου
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική (42651Χ )Αντωνία Ζερβάκη
Επικοινωνία και Εξουσία (PSPA247)Δοξιάδης Κύρκος
Επιστημολογία (42659)Βασίλειος Κωστέας
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (42970)ΜΠΕΡΡΥ (ΒΑΡΒΑΡΑ) ΛΑΛΙΩΤΗ
Εργατικό Δίκαιο και Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (42562Κ)Καλλιόπη Γκολομάζου
Θέματα Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας 1949- 1974: Ψυχρός Πόλεμος & Μετεμφυλιακή Πολιτική (42967)Ζηνοβία Λιαλιούτη
ΘΕΩΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (PSPA216)Καλλιόπη Σπανού
Θεωρία και Ιστορία των Πολιτικών Ενώσεων (42972)Δημήτρης Χρυσοχόου
Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία (42951)Θανάσης Κολλιόπουλος
Κλασική Πολιτική Θεωρία (42532)Χαρίλαος Πλατανάκης
Κλιματική Διπλωματία (PSPA333)Ε. Δούση, συνεργ. Γ. Δικαίος
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (42859)ΜΠΕΡΡΥ (ΒΑΡΒΑΡΑ) ΛΑΛΙΩΤΗ
Κριτική Θεωρία (PSPA374)Βασίλειος Κωστέας
ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (42938)Γεώργιος Θεοδωρίδης
Οικονομικές Κρίσεις και Διεθνές Σύστημα (PSPA184)Δημήτριος Κατσίκας
Πολιτική Ιστορία και Προφορική Ιστορία (42959)Γεώργιος Θεοδωρίδης
Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων (42608)Μαντώ Λαμπροπούλου
Συγκριτική Ανάλυση Ευρωπαϊκών Πολιτικών Συστημάτων (PSPA112)Μιχάλης Τσινισιζέλης, Σουζάννα Βέρνυ, Φιλίππα Χατζησταύρου, Παναγής Παναγιωτόπουλος
Συγκριτική Ανάλυση Μοντέλων Καπιταλισμού (42910)Δημήτριος Κατσίκας
Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία (PSPA215)Χαρίλαος Πλατανάκης
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (42599)Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας