Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανθρωπολογία του Χορού (MUSIC324)Καθηγήτρια Μαρία Ι. Κουτσούμπα
Διεύθυνση Χορωδίας ΙΙ (Προπτυχιακό / Εαρινού Εξαμήνου) (MUSIC437)Παύλος Σεργίου
Ειδικά θέματα ιστορίας της μουσικής: Το είδος του κοντσέρτου και η εξέλιξή του (MUSIC276)Ιωάννης Φούλιας
Εξάσκηση ακουστικών ικανοτήτων [πρώην Μουσική καταγραφή (στο πεντάγραμμο)] (MUSIC184)Ιωάννης Φούλιας
Θεωρία και πράξη της προκλασσικής σονάτας (1730-1780) (MUSIC192)Ιωάννης Φούλιας
Ιστορία μουσικής III (Κλασσικισμός) (MUSIC183)Ιωάννης Φούλιας
Ιστορία μουσικής IV (Ρομαντισμός) (MUSIC225)Ιωάννης Φούλιας
Μουσική Ανάλυση I – Βασικές αρχές της κλασσικορομαντικής σύνθεσης (MUSIC191)Ιωάννης Φούλιας
Σεμινάριο: Αναλυτικές προσεγγίσεις κουαρτέττων εγχόρδων του Joseph Haydn (MUSIC100)Ιωάννης Φούλιας
Σεμινάριο: Αναλυτικές προσεγγίσεις συμφωνιών του Joseph Haydn (MUSIC243)Ιωάννης Φούλιας
Σεμινάριο: Η μουσική δωματίου για έγχορδα του Felix Mendelssohn-Bartholdy (MUSIC353)Ιωάννης Φούλιας
Σεμινάριο: Οι σονάτες για πιάνο του Franz Schubert (MUSIC274)Ιωάννης Φούλιας
Σεμινάριο: Οι σονάτες για πληκτροφόρο και βιολί του W. A. Mozart (MUSIC287)Ιωάννης Φούλιας
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (TROPOS)Θωμάς Αποστολόπουλος
Σεμινάριο: Τα τρίο με πιάνο του Ludwig van Beethoven (MUSIC328)Ιωάννης Φούλιας
Σεμινάριο: Τα τρίο με πληκτροφόρο των Haydn και Mozart κατά την δεκαετία του 1780 (MUSIC341)Ιωάννης Φούλιας
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τεχνικές Ανάλυσης Βυζαντινής Μουσικής (MUSIC278)Αχιλλεύς Χαλδαιάκης