Σεμινάριο: Η μουσική δωματίου για έγχορδα του Felix Mendelssohn-Bartholdy

Ιωάννης Φούλιας

Περιγραφή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για την μουσική θεωρία και ανάλυση επί του ρεπερτορίου της κλασσικής και ρομαντικής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του παρόντος σεμιναρίου θα αποτελέσουν τα έργα μουσικής δωματίου για σύνολα εγχόρδων του Felix Mendelssohn-Bartholdy, ήτοι τα κουαρτέττα εγχόρδων (opera 12, 13, 44 αρ. 1-3, 80 αλλά και 81), τα κουϊντέττα εγχόρδων (opera 18 και 87) και το οκτέττο εγχόρδων (opus 20), σε συνάφεια με θεωρίες για την μουσική μορφή της εποχής εκείνης αλλά και μεταγενέστερες.

Κωδικός: MUSIC353
Σχολή - Τμήμα: Μουσικών Σπουδών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 7ο εξάμηνο

Θεματικές Ενότητες

Στην εναρκτήρια συνάντηση του σεμιναρίου λαμβάνει κατ' αρχάς χώραν η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετάσχουν σε αυτό (βλ. τις σχετικές προϋποθέσεις στις Πληροφορίες). Η δήλωση ενδιαφέροντος γίνεται αυτοπροσώπως και ο κατάλογος των συμμετεχόντων οριστικοποιείται αυθημερόν (υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει καμμία δυνατότητα να γίνει κατόπιν δεκτός οιοσδήποτε άλλος φοιτητής).

    Στην ίδια συνάντηση κανονίζεται επίσης το πρόγραμμα των επόμενων συναντήσεων, γίνεται παρουσίαση του υπό εξέταση συνολικού ρεπερτορίου (προκειμένου μέχρι την επόμενη κιόλας συνάντηση οι συμμετέχοντες φοιτητές να έχουν επιλέξει οριστικά το έργο που θα τους απασχολήσει ειδικότερα κατά περίπτωση) και δίνονται όλες οι απαραίτητες μεθοδολογικές κατευθύνσεις και οδηγίες.

    Ενδεικτικές αναλύσεις (από τον διδάσκοντα): Τέσσερα κομμάτια για κουαρτέττο εγχόρδων, opus 81 (αρ. 4, 3 και 1).

Στην παράδοση αυτή καταρτίζεται το πρόγραμμα των παρουσιάσεων του σεμιναρίου μέχρι το τέλος του εξαμήνου. Επίσης, αποσαφηνίζονται όψεις της θεωρίας του Heinrich Christoph Koch για την μορφή σονάτας και γίνονται ενδεικτικές αναλύσεις από μέρους του διδάσκοντος (Τέσσερα κομμάτια για κουαρτέττο εγχόρδων, opus 81: αρ. 2· Οκτέττο εγχόρδων σε Μι-ύφεση-μείζονα, opus 20: τρίτο μέρος).

Αποσαφήνιση όψεων της θεωρίας του Francesco Galeazzi για την μορφή σονάτας, καθώς και ενδεικτικές αναλύσεις από μέρους του διδάσκοντος (Οκτέττο εγχόρδων σε Μι-ύφεση-μείζονα, opus 20: πρώτο, δεύτερο και τέταρτο μέρος).

Αποσαφήνιση όψεων της θεωρίας του Heinrich Birnbach για την μορφή σονάτας, καθώς και ενδεικτικές αναλύσεις από μέρους του διδάσκοντος (Κουϊντέττο εγχόρδων αρ. 1, σε Λα-μείζονα, opus 18).

Αποσαφήνιση όψεων της θεωρίας του Heinrich Birnbach για τις υπόλοιπες μουσικές μορφές, επισημάνσεις ως προς την σύνταξη ενός εισαγωγικού σημειώματος αναφορικά με το ιστορικό ενός έργου, καθώς και ενδεικτικές αναλύσεις από μέρους του διδάσκοντος (Κουϊντέττο εγχόρδων αρ. 2, σε Σι-ύφεση-μείζονα, opus 87).

Αποσαφήνιση όψεων της θεωρίας του Anton Reicha για την μορφή σονάτας, εισαγωγή στην μουσική βιβλιογραφική έρευνα (με επισημάνσεις ως προς την μεθοδολογία της έρευνας και την βιβλιογραφική τεκμηρίωση μιας επιστημονικής εργασίας), καθώς και ενδεικτικές αναλύσεις από μέρους του διδάσκοντος (Κουαρτέττο εγχόρδων αρ. 6, σε φα-ελάσσονα, opus 80).

Κουαρτέττο εγχόρδων αρ. 2, σε λα-ελάσσονα, opus 13: πρώτο και δεύτερο μέρος (Αλέξανδρος Μιχαηλίδης).

Κουαρτέττο εγχόρδων αρ. 2, σε λα-ελάσσονα, opus 13: τρίτο και τέταρτο μέρος (Γιώργος Αναγνωστόπουλος).

Παρακολούθηση των εργασιών της επιστημονικής ημερίδος «Μουσική – Αισθητική – Κοινωνία» (στην μνήμη της Ολυμπίας Ψυχοπαίδη-Φράγκου), όπου συμπεριλαμβάνεται εισήγηση του διδάσκοντος με τίτλο «Ο Anton Reicha και η πρώτη συστηματοποίηση των μουσικών μορφών στον 19ο αιώνα».

Κουαρτέττο εγχόρδων αρ. 3, σε Ρε-μείζονα, opus 44 αρ. 1: πρώτο και τρίτο μέρος (Πέτρος Γουρδούμισας).

Κουαρτέττο εγχόρδων αρ. 3, σε Ρε-μείζονα, opus 44 αρ. 1: δεύτερο και τέταρτο μέρος (Γιώργος Ρωμηός).

Κουαρτέττο εγχόρδων αρ. 5, σε Μι-ύφεση-μείζονα, opus 44 αρ. 3: πρώτο και δεύτερο μέρος (Διονύσης Ανδρουτσάκης).

Κουαρτέττο εγχόρδων αρ. 5, σε Μι-ύφεση-μείζονα, opus 44 αρ. 3: τρίτο και τέταρτο μέρος (Μαρία Νεφρού).

Κουαρτέττο εγχόρδων αρ. 1, σε Μι-ύφεση-μείζονα, opus 12: πρώτο και τρίτο μέρος (Χριστίνα Οικονομάκη).

Κουαρτέττο εγχόρδων αρ. 1, σε Μι-ύφεση-μείζονα, opus 12: δεύτερο και τέταρτο μέρος (Σοφία Παραστατίδου).

Κουαρτέττο εγχόρδων αρ. 4, σε μι-ελάσσονα, opus 44 αρ. 2: πρώτο και τρίτο μέρος (διδάσκων).

Κουαρτέττο εγχόρδων αρ. 4, σε μι-ελάσσονα, opus 44 αρ. 2: δεύτερο και τέταρτο μέρος (Δέσποινα Καζάκου).

Γενικές επισημάνσεις και συζήτηση εφ' όλης της ύλης. Παρατηρήσεις σχετικές με την σύνταξη των γραπτών δοκιμίων.

Ανακοινώσεις