Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αξιολόγηση του Μαθητή στην Εκπαίδευση (ΤΕΚ 125)-Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (ΠΔ 112) STUDENT ASSESSMENT (PPP242)Αθανάσιος Βέρδης
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (74ΤΕΚ413)Χρήστος Παρθένης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ στη ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ_2021_ΠΔΕ (74ΦΓ101) (EDS149)Μαρία Ιακώβου
Θεωρητική Γλωσσολογία (74ΦΓ101)Ευαγγελία Κυρίτση
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (74ΤΕΚ004)Αντιγόνη-Άλμπα Παπακωνσταντίνου
Ομάδα Ακαδημαϊκού Συμβούλου Αντωνίου Μπούρα (EDS181)Αντώνιος Μπούρας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (74ΤΕΚ222)Μαρία Δασκολιά
Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην Εκπαίδευση (ΤΕΚ 225, παλαιό ΠΔ 201) (Qualitative Research Methods In Education) (PPP342)Αθανάσιος Βέρδης (Athanasios Verdis)