Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
"Ψυχολογικές και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα" (PSYCH573)Αικατερίνη Γκαρή (Συντονίστρια διδάσκουσα) και προσκεκλημένοι ομιλητές
Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία (PSYCH154)Αλεξάνδρα Οικονόμου
Αξιολόγηση δυσκολιών μάθησης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής σε σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής (PSYCH189)Διαμάντω Φιλιππάτου
Αξιολόγηση Νοητικών Λειτουργιών Παιδιών και Εφήβων (PSYCH175)Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη & Αναστάσιος Νταλαχάνης
Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία στη Σχολική Κοινότητα (ΣΧΨ101-1803)Βασίλης Παυλόπουλος
Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης Β΄ (Ομάδα 1) (PSYCH185)Παναγιώτης Λιανός
Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης Γ΄ (Ομάδα 1) (PSYCH188)Παναγιώτης Λιανός
Εφαρμογές Κοινωνικής και Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας στη σχολική πράξη (PSYCH140)Αικατερίνη Γκαρή
Θέματα Αναπτυξιακής και Γνωστικής Ψυχολογίας (PSYCH139)Πέτρος Ρούσσος
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Στατιστική στην Ψυχολογία (Ψυχολογία)Κώστας Καρτερολιώτης
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Στατιστική στην Ψυχολογία (Σχολική Κοινότητα)Κώστας Καρτερολιώτης
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας – Στατιστική ΙI (PSYCH174)Πέτρος Ρούσσος
Παρεμβάσεις στο σχολείο και την οικογένεια για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (PSYCH183)Διαμάντω Φιλιππάτου
Προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης με εμπειρική τεκμηρίωση σε εκπαιδευτικά πλαίσια γενικής και ειδικής αγωγής (PSYCH204)Αικατερίνη Λαμπροπούλου
Πρόληψη και παρέμβαση στη σχολική κοινότητα (PSYCH184)Παναγιώτης Λιανός
Σεμινάριο: Ειδικά Θέματα ΠΜΣ (PSYCH203)Αικατερίνη Λαμπροπούλου
Συμβουλευτική και Διαλεκτική Συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές (PSYCH193)Αικατερίνη Λαμπροπούλου
Συμβουλευτική και Διαλεκτική Συμβουλευτική στο σχολείο και την οικογένεια (PSYCH194)Αικατερίνη Λαμπροπούλου
Σχολική Ψυχολογία (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας) (2020) (PSYCH205)Χρυσή Χατζηχρήστου,Θεοδώρα Υφαντή
Σχολική Ψυχολογία (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας) (2021-2022) (PSYCH219)Χρυσή Χατζηχρήστου, Θεοδώρα Υφαντή
Ψυχοδιαγνωστική Αξιολόγηση σε σχολικές μονάδες γενικής και εδικής αγωγής (PSYCH195)Φωτεινή Πολυχρόνη
Ψυχολογία της Ανάπτυξης: Σύγχρονες προσεγγίσεις και εφαρμογές (PSYCH171)Σπυρίδων Τάνταρος