Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία στη Σχολική Κοινότητα (ΣΧΨ101-1803)

Βασίλης Παυλόπουλος

Περιγραφή

Το μάθημα Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία στη Σχολική Κοινότητα περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία (κατεύθυνση: Σχολική Ψυχολογία), το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το μάθημα αντλεί από τα επιστημολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία της Διαπολιτισμικής Κοινωνικής Ψυχολογίας για να μελετήσει τις διομαδικές σχέσεις εντός του σχολικού πλαισίου με έμφαση στην πολιτισμική ετερότητα, καθώς και το ρόλο του ψυχολόγου στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση παρεμβάσεων κοινωνικοψυχολογικού τύπου. Υιοθετείται μια πολυεπίπεδη, ιεραρχικά διαρθρωμένη προσέγγιση για την ανάλυση και ερμηνεία των ενδοατομικών, διατομικών, διομαδικών και κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων που προσδιορίζουν τις σχέσεις ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και μέλη της κοινότητας, η οποία είναι συμβατή με τα αναπτυξιακά μοντέλα και εστιάζει στο ευρύτερο σύστημα της σχολικής μονάδας. Παρουσιάζονται και συζητούνται ζητήματα σχετικά με τ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Ημερολόγιο