Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
2023-2024: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (PHIL1764)Ελένη Ψωμά
60ΓΦΒ03/60ΜΦΒ03 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ Α (PHIL807)Αντώνιος Παναγιώτου
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ (PHIL1294)Νικολέττα Καναβού
Αρχαία Ιστορία. Χειμ. εξ. 2022-2023. Τμήμα Φιλολογίας (PHIL1648)Ελένη Ψωμά
Αρχαϊκή Επική Ποίηση (πλην Ομήρου) (ΓΦΑ05)Αικατερίνη-Νίνα Καρβούνη
Αρχαϊκή Επική Ποίηση (πλην Ομήρου) (PHIL339)Γραμματική Κάρλα
Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (60ΚΦΑ06)Βασίλης Λεντάκης
ΑρχαΙκή λυρική ποίηση (Γ Φιλ., MΦA06, ΓΦΑ06)Ρένα Ζαμάρου
Βυζαντινή Ιστοριογραφία Α΄ (ΚΦΒ03)Κωνσταντίνος Παΐδας
για το Ζ΄εξάμηνο, εξέταση μαθήματος Λατινική Φιλολογία – Έπος (ΜΦL03 – ΓΦL03 - 60ΚΦL03), Γ΄ εξ. Φιλολογικό (PHIL1847)Βάιος Βαϊόπουλος
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ εξέταση μαθήματος Λατινική Φιλολογία – Έπος (ΜΦL03 – ΓΦL03 - 60ΚΦL03), Γ΄ εξ. Φιλολογικό (PHIL1836)Βάιος Βαϊόπουλος
ΓΦΒ03 & ΜΦΒ03 Βυζαντινή Ιστοριογραφία Α΄ (2023-2024):Ιστοριογραφία Μέσης Βυζαντινής Περιόδου (11ος-12ος αιώνας) (PHIL791)Μαρίνα Λουκάκη
Δομή της ΝΕ: Φωνολογία - Μορφολογία - Σημασιολογία - Λεξιλόγιο (60ΚΦΓ/ΜΦΓ28)Γεώργιος Μαρκόπουλος
ΚΦΑ07 Ομήρου Ιλιάδα 2023-2024 -- Κλασική Κατεύθυνση (Αλφαβ. κλιμάκιο Α-Ξ)  (PHIL1466) Ευγενία Μακρυγιάννη
Λατινική Φιλολογία – Έπος (ΜΦL03 – ΓΦL03 - 60ΚΦL03)Βάιος Βαϊόπουλος
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΕΠΟΣ (2017-2018) (60ΚΦL03, 60ΜΦL03, 60ΓΦL03) (PHIL986)Ελένη Καραμαλέγκου
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΕΠΟΣ (2018-2019) (60ΚΦL03, 60ΜΦL03, 60ΓΦL03) (PHIL1080)Ελένη Καραμαλέγκου
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΕΠΟΣ (2019-2020) (60ΚΦL03, 60ΜΦL03, 60ΓΦL03) (PHIL1169)Ελένη Καραμαλέγκου
Μορφολογία (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής) (60ΓΦΓ04)Γεώργιος Μαρκόπουλος
Μορφολογία νέας ελληνικής 2015-2016 (PHIL836)Σταματία Κουτσουλέλου
Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ος-17ος αι. (I): ΜΦΝΟ4 –ΚΦΝ04 – ΓΦΝ04 (PHIL445)Τίνα Λεντάρη
Νεοελληνική Φιλολογία 18ος αι. (Μ/Κ/ΓΦΝ06)Γιάννης Ξούριας
Όμηρος (Ιλιάδα) Κατεύθυνση Γλωσσολογίας Γ εξάμηνο (60ΓΦΑ07)Salvatore Costanza
ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ (PHIL1740)Νικολέττα Καναβού
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (PHIL1528)Γραμματική Κάρλα
Φωνητική - Φωνολογία (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής) (60ΓΦΓ03)Άγγελος Λέγγερης
Φωνητική - Φωνολογία (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής) (ΓΦΓ03)Σπυριδούλα Βαρλοκώστα