Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (60ΚΦΑ06)

Βασίλης Λεντάκης

Περιγραφή

Θα αναλυθούν αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα από την Ελεγεία και τον Ίαμβο (π.χ. Αρχίλοχος, Τυρταίος, Μίμνερμος, Σόλων), από τη Μελική ποίηση (π.χ. Σαπφώ, Αλκαίος), καθώς και από τη Χορική ποίηση (π.χ. Αλκμάν, Παρθένειον). Θα εξεταστεί η θεματική των ποιητών (π.χ. έρωτας, πόλεμος, πολιτική, η ανθρώπινη "αμηχανία"). Θα εξεταστεί η γλώσσα, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση του επικού στοιχείου: τι έρχεται από την επική παράδοση, πώς μεταπλάθεται, τι εμφανίζεται για πρώτη φορά. Ο ίδιος προβληματισμός - η σχέση του νέου και του παλαιού - θα εφαρμοστεί και στις ιδέες. Θα συζητηθεί κατά πόσον στην ποίηση αυτήν εμφανίζεται μια νέα αντίληψη για τον άνθρωπο και τη θέση του στην κοινωνία. Τα αποσπάσματα θα τοποθετηθούν στα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά τους συμφραζόμενα.

 

  

Ημερολόγιο