ΑρχαΙκή λυρική ποίηση (Γ Φιλ., MΦA06, ΓΦΑ06)

Ρένα Ζαμάρου

Περιγραφή

Αρχαϊκή λυρική ποίηση. Χειμερικό εξάμηνο 2018-2019

Γ Φιλολογικό: ΜΦΑ06, ΓΦΑ06. 

Ἀλκαῖος 46aD=326L-P=208.1-9V, 54D=357L-P=140V, 283L-P=283V,  Ἀνακρέων 51D=36b PMG, Ἀρχίλοχος  6D=5W, 18.1-2D=21W, 18.3-4D=22W, 54D=102W, 61D=101W, 64D=133W, 79aD=Ἱππῶναξ 115W, 104D=193W, 112D=191W, 118D=196W, 251W, Θεογνίδεια 135-142, 197-208W, 667-682W, 733-742W, Ἴβυκος 6D=286PMG, Σαπφὼ 2D=31L-P=31V, 27aD=16L-P=16V, 50D=47L-P=47V, 137D=130L-P=130.1-2V, Σόλων 1D=13W, 10D=9W, Τυρταῖος 9D=12W.     

Γλωσσική επεξεργασία, μετάφραση, ερμηνευτική και μετρική ανάλυση των κειμένων

Ημερολόγιο