Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Θεωρίες της ιδεολογίας (SOC172)Νικόλαος Τζανάκης-Παπαδάκης
Ιστορία των Κοινωνιολογικών Θεωριών Ι (SOC193)Εμμανουήλ Σπυριδάκης
Ιστορία των Κοινωνιολογικών Θεωριών Ι (SOC136)Μιχάλης Νικολακάκης
Ιστορία των κοινωνιολογικών θεωριών Ι χειμ. εξ. 2022-2023 (SOC173)Δημήτριος Καρύδας
Κοινωνικά κινήματα (SOC200)Θεοχάρης Μαλαμίδης
Κοινωνιολογία της Εργασίας ((431027) )Εμμανουήλ Σπυριδάκης
Κράτος και Κοινωνία (SOC141)Διονύσιος Τζαρέλλας
Οικονομική Ανάπτυξη και Διαστρωμάτωση (SOC176)Ευαγγελία Αρανίτου
Οικονομική Κοινωνιολογία (SOC175)Ευαγγελία Αρανίτου
Πολιτική Κοινωνιολογία (SOC140)Διονύσιος Τζαρέλλας
Πολιτική Κοινωνιολογία (SOC197)Θεοχάρης Μαλαμίδης
Σεξουαλικότητα και Εξουσία (SOC137)Ειρήνη Καμπερίδου και Βαγγέλης Λιότζης