Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Σχολή - Τμήμα: ΕΚΠΑ » Φυσικής » Μαθήματα εκτός προγράμματος σπουδών
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Forum Τμήματος Φυσικής (PHYS301)Γεώργιος Τόμπρας, Έκτορας Νισταζάκης, Ευστράτιος Καπότης
IPT (PHYS297)Θεοχάρης Αποστολάτος
Ενημέρωση Φοιτητών για Θέματα του Τμήματος Φυσικής (PHYS281)Προέδρος Τμήματος Φυσικής, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
Ηλεκτρομαγνητισμός (MATH461)Γεώργιος Διαμάντης - Ξάνθος Μαϊντάς
Πρακτική Άσκηση, Τμήμα Φυσικής (PHYS291)Έ. Νισταζάκης, Κ. Σιμσερίδης
Φυσική Δομημένου Περιβάλλοντος (PHYS198)Μαργαρίτα-Νίκη Ασημακοπούλου, Χρύσα Γεωργάκη