Πρότυπο Μάθημα

Δέσποινα Χατζηδημητρίου

Περιγραφή

Περιγραφή του μαθήματος

 • "bullets" από οδηγό σπουδών

 

Διδάσκοντες για το τρέχον ακαδημαϊκο έτος

 • ΧΧΧΧ
Ώρες μαθημάτων - αίθουσες

Ώρες διδασκαλίας - αίθουσες

 • 'Ωρες μαθημάτων θεωρίας (και μόνιμο zoom link, αν το μάθημα γίνεται εξ αποστάσεως) - αίθουσα
 • Ώρες εργαστηρίων  (και μόνιμο zoom link, αν το μάθημα γίνεται εξ αποστάσεως) ή link σε λίστα με τα εργαστηριακά τμήματα - αίθουσα
 • Ώρες φροντιστηριακών ασκήσεων (και μόνιμο zoom link, αν το μάθημα γίνεται εξ αποστάσεως) - αίθουσα

 

Μαθησιακοί στόχοι
 • Περιγραφή μαθησιακών στόχων
 •  
 •  
 •  
Ώρες γραφείου

Ώρες γραφείου

π.χ. Δευτέρα 12-13 και Παρασκευή 10-11,  κτήριο ..., όροφος..., γραφείο ....

(και μόνιμο zoom link, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα δια ζώσης επικοινωνίας)

Βιβλιογραφία

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Τα συγγράμματα που προτείνονται στον Εύδοξο
 • Επιπλέον συγγράμματα

 

Μέθοδοι αξιολόγησης

Παράδειγμα για θεωρητικό μάθημα

 • Πρόοδος 30% 
 • Εργασίες/ασκήσεις 10%
 • Τελική εξέταση 60%

Παράδειγμα για μάθημα που έχει θεωρητικό και εργαστηριακό κομμάτι

       Θεωρία 70% (π.χ.)

 • Πρόοδος 30% 
 • Εργασίες/ασκήσεις 10%
 • Τελική εξέταση 60%

       Εργαστήριο 30%

 • Εξέταση στο εργαστήριο 50% (π.χ.)
 • Εργαστηριακές αναφορές 50% (π.χ.)

Παράδειγμα για εργαστηριακό μάθημα 

 • Εξέταση στο εργαστήριο 50% (π.χ.)
 • Εργαστηριακές αναφορές 50% (π.χ.)

Ενότητες

 • Περιγραφή της πρώτης ενότητας
 •  
 • Περιγραφή δεύτερης ενότητας 

      κλπ

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -