Ενημέρωση φοιτητών κατεύθυνσης Αστροφυσικής

μέλη ΔΕΠ του Τομέα

Περιγραφή

Στη σελίδα αυτή προτείνεται να εγγραφούν οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για την κατεύθυνση Αστροφυσικής, ώστε να ενημερώνονται για σχετικά θέματα, είτε αυτά αφορούν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, του μεταπτυχιακού προγράμματος, συναντήσεις/σεμινάρια, κ.ο.κ. Η ενημέρωση είναι άτυπη και ο βασικός στόχος είναι η αμεσότητα της επικοινωνίας.

Ημερολόγιο