Ενημέρωση Φοιτητών για Θέματα του Τμήματος Φυσικής

Προέδρος Τμήματος Φυσικής, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής

Περιγραφή

Στη σελίδα αυτή μπορούν να εγγραφούν οι φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής, έτσι ώστε να ενημερώνονται άμεσα και αξιόπιστα για σημαντικά θέματα που αφορούν στο Τμήμα. Οι ανακοινώσεις οι οποίες θα αναρτώνται θα κοινοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου των εγγεγραμμένων, εφόσον αυτοί το επιθυμούν. Η ενημέρωση είναι άτυπη και ο βασικός στόχος είναι η αμεσότητα της επικοινωνίας.