Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βασικό Εργαστήριο Φυσικής III (10YKO07)Κ. Σιμσερίδης, Ε. Σκορδάς
Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής Ι (10YKO15)Γ. Μπαρμπάτης, Δ. Φραντζεσκάκης
Μηχανική Ι (10ΥΚΟ31)Θ. Αποστολάτος, Ν. Βλαχάκης
Υπολογιστική Φυσική  (10ΥΚΟ21)Κ. Βελλίδης, Κ. Δασύρα, Κ Θεοφιλάτος, Δ. Φασουλιώτης
Φυσική ΙΙΙ (10YKO03)Μ.N. Ασημακοπούλου, Κ. Βελλίδης, Ν. Σαουλίδου, Κ. Τσακμακίδης