Σεμιναριακό μάθημα

Διευθυντές Τομέων του Τμήματος

Περιγραφή

Στο πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν δύο κύκλοι εισαγωγικών σεμιναρίων - ένας στο Α' και ένας στο Β' εξάμηνο - στα οποία παρουσιάζονται οι κατευθύνσεις του Τμήματος Φυσικής τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Τα σεμινάρια γίνονται από τους διευθυντές των Τομέων του Τμήματος, η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική από τους πρωτοετείς φοιτητές, αλλά δεν υπάρχουν εξεταστικές υποχρεώσεις.

Στα σεμινάρια δίνονται πληροφορίες τόσο για τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που σχετίζονται με τις κατευθύνσεις (πρακτικά θα σας βοηθήσουν να κάνετε τις σωστότερες επιλογές μαθημάτων - και στο σωστό χρόνο - ανάλογα με την κατεύθυνση που σας ενδιαφέρει), όσο και για τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του κάθε Τομέα (πρακτικά θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε πτυχιακή ή ερευνητική εργασία).

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων υπάρχει στο ημερολόγιο. Μέσω των ανακοινώσεων θα πληροφορείστε για τυχόν αλλαγές. Στα Έγγραφα θα αναρτώνται οι παρουσιάσεις για να μπορείτε και μελλοντικά να ανατρέχετε σε αυτές.

 

Περισσότερα