Βασικό Εργαστήριο Φυσικής III (10YKO07)

Κ. Σιμσερίδης, Ε. Σκορδάς

Περιγραφή

Το Βασικό Εργαστήριο Φυσικής 3 διεξάγεται στο 3ο εξάμηνο και περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις από τη θεματική ενότητα της Θερμοδυναμικής και κυρίως της Κυματικής και της Οπτικής.