Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βουλγαρική Γλώσσα και Πολιτισμός IV (SLAVSTUD164)Γκέντσο Μπάνεβ
Ιστορία και Πολιτισμός των Ελλήνων στον Εύξεινο Πόντο κατά την αρχαιότητα (SLAVSTUD188)Ηλίας Πετρόπουλος
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (18ος - 19ος αι.) (716116)Νικόλαος Παπαστρατηγάκης
Κράτος και Εξουσία στα Μεσαιωνικά Βαλκάνια (SLAVSTUD209)Αγγελική Παπαγεωργίου
Λαϊκός πολιτισμός και διανόηση στη Ρωσία (SLAVSTUD358)Σταμάτης Ζωχιός
Μετάφραση και διερμηνεία: από τη θεωρία στην πράξη Ι  (716002)Έλενα Σαρτόρι
Μετάφραση και Διερμηνεία: Από τη θεωρία στην πράξη Ι (716002)Πολύδωρος Γκοράνης
ΠΑΛΑΙΟΣΛΑΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (714003 ΣΤ)Πολύδωρος Γκοράνης
Πολωνική Γλώσσα και Πολιτισμός ΙV (716108)Αναστασία Χατζηγιαννίδη
Ρωσική Γλώσσα VI: Δεξιότητες στον γραπτό λόγο (SLAVSTUD336)Ελένη Αρώνη
ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (SLAVSTUD366)Πολίνα Ρίλικ
ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VΙ : ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ/ΣΥΝΤΑΞΗ (716005 Α)Βικτώρια Ουρουμίδου
Ρωσικός Συμβολισμός (Αργυρός αιώνας) (716004) Όλγα Αλεξανδροπούλου
Σερβική Γλώσσα και Γραμματεία Ι (714107)Πολύδωρος Γκοράνης
Σερβική/Κροατική Γλώσσα V – Στοιχεία Πολιτισμού της Μεσαιωνικής Περιόδου (717110)Μπιλιάνα Τουράνιανιν-Νικολόπουλος
Σερβική/Κροατική Γλώσσα ΙV – Στοιχεία του Λαϊκού Πολιτισμού (716112)Μπιλιάνα Τουράνιανιν-Νικολόπουλος