Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αισθητικές Προσεγγίσεις στη Μουσειακή Εκπαίδευση (74ΤΕΚ901)Λαμπρινή Εξάρχου
Αναλυτικά Προγράμματα-1 (74ΤΕΚ009) (74ΤΕΚ009)Δημήτριος Φωτεινός
Από το Αναλυτικό Πρόγραμμα και το Σχολικό Εγχειρίδιο στη Διδακτική Πράξη (74ΤΕΚ111)Αντώνιος Μπούρας
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (ΤΕΚ-323)Αντωνία Σαμαρά
Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και Φοιτητική Συμμετοχή (74ΤΕΚ909)Ολυμπία Παπαϊωάννου
Διαχείριση Σχολικής Τάξης (74ΤΕΚ902)Αντώνιος Μπούρας
Ειδική Αγωγή (ΠΔ 158, 74ΤΕΚ007)Αγγελική Γενά
Επιπτώσεις της μετανάστευσης και της παγκοσμιοποίησης στο εθνικό κράτος και στην εκπαίδευση (74ΤΕΚ327)Χρήστος Παρθένης
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι (ΨX11) (ΨΧ11)Αντωνία Παπαστυλιανού
Ομάδα Ακαδημαϊκού Συμβούλου Αντωνίου Μπούρα (EDS181)Αντώνιος Μπούρας
Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης (74ΤΕΚ008) (EDS166)Ιωάννης Ρουσσάκης
Παιδαγωγική της Ένταξης (74ΤΕΚ905)Πέτρος Γαλάνης
Συμβουλευτική Οικογένειας (411)Αγγελική Γενά
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (EDS109)Μαρία Δασκολιά