Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
'DGY 18' (2019): Εισαγωγή στη Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας I (GS210)Ιωάννα Καρβέλα
(DLA 60) Sturm und Drang: Goethes 'Werther' (GS162)Willi Benning
(DLA 61) Am Beispiel 'Faust': Goethe und seine Zeit (GS104)Willi Benning
(DLA 62) Heinrich von Kleist: Novellen (GS163)Willi Benning
(DLB 71) Literatur und Medien (GS102)Willi Benning
(DLY 20) Einfuehrung in die Literaturwissenschaft I (GS100)Willi Benning
(DLY 26) Literaturtheorie (GS105)Willi Benning
(DLY 27)_VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT (3. Semester) WS 2018/19 (GS111)Evi Petropoulou
2012 Γλωσσολογικές θεωρίες (GS193)Joachim Theisen
.
2013 Sprachphilosophie (DGC 47)Joachim Theisen
.
2014 Textlinguistik (DGA 35)Joachim Theisen
.
2015 Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten (DAY02)Joachim Theisen
.
2019 Schriftlinguistik (DGB46)Joachim Theisen
.
2019 Sprachgeschichte (DGC50)Joachim Theisen
.
65DGY12 Φωνητική-Φωνολογία 2ου εξαμήνου (GS173)Ευδοκία Μπαλάση
Computerlinguistik (GS158)Χριστίνα Αλεξανδρή
DAY 02: Wissenschaftliches Arbeiten (Προπαρασκευαστικό) (GS179)Αγλαΐα Μπλιούμη
.
Deutsche Landeskunde Φροντιστηριακό (GS309)Ιωάννης Λουκίσης
.
DGA 33 Ζητήματα Γερμανικής Σύνταξης/Themen Deutscher Syntax (Verbbewegung & Infinitive; WiSe 2011-12) (GS199)Winfried Lechner
.
DGB 38 Σημασιολογία/Semantikseminar (Bedeutung & Kompositionelle Derivation; WiSe 2012-13) (GS232)Winfried Lechner
.
DGB 38 Σημασιολογία/Semantikseminar (Semantik der Pronomen; SoSe 2014) (GS283)Winfried Lechner
.
DGB 40 Διάδραση γλωσσικών επίπεδων/Schnittstellen (Bindungstheorie; WiSe 2010-11) (GS176)Winfried Lechner
.
DGB 40 Διάδραση γλωσσικών επίπεδων/Schnittstellen (Quantifizierung & Ellipse; WiSe 2012-13) (GS231)Winfried Lechner
.
DGB 40 Διάδραση γλωσσικών επίπεδων/Schnittstellen (Quantifizierung; WiSe 2013-14) (GS271)Winfried Lechner
.
DGB 41 Θεωρίες γλωσσικής κατάκτησης/Spacherwerbstheorien (SoSe 2013 (GS254)Winfried Lechner
.
DGB 47 Εκμάθηση Δεύτερης&Ξένης Γλώσσας/L2-Erwerb (WiSe 2013-14) (GS272)Winfried Lechner
.
DGC 47 Φιλοσοφία της Γλώσσας/Sprachphilosophie (WiSe 2011-12) (GS198)Winfried Lechner
.
DGC 47 Φιλοσοφία της Γλώσσας/Sprachphilosophie (WiSe 2014-15) (GS300)Winfried Lechner
.
DLA 61 Φραντς Κάφκα / Franz Kafka SS 2017 (GS320)Κατερίνα Καρακάση
DLA 63 ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ (GS261)Αγλαΐα Μπλιούμη
DLB 69: Gattungstheorie I: Erzähltheorie / Narratologie_SS 2019 (GS120)Κatherina Mitralexi
DLB 70 ε ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΙ: ΠΟΙΗΣΗ (GS260)Αγλαΐα Μπλιούμη
DLB 73 Συγκριτική Γραμματολογία - Ευρωπαϊκή, Παγκόσμια Λογοτεχνία (SS 2019) (GS282)Εύη Πετροπούλου
DLD81 Diapolitismika Zitimata (GS221)Αγλαΐα Μπλιούμη
DLY 21 -Einfuehrung in die Literaturwissenschaft II - SS 2019 (GS118)Κaterina Karakassi
DLY 25x Lektürekurs (GS234)Αγλαΐα Μπλιούμη
DLY Einführung in die Literaturwissenschaft II-SS2011 (A-K) (GS190)Αγλαΐα Μπλιούμη
.
FS 78 Modern and Contemporary Aesthetics (GS242)Άννα Λάζου
.
FS 78 Νεώτερη και Σύγχρονη Αισθητική (GS241)Άννα Λάζου
.
FS16 History of Modern European Philosophy (GS236)Άννα Λάζου
.
FS16 Ιστορία της Νεώτερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας (GS237)Άννα Λάζου
.
Interkulturelle Themen (GS288)Αγλαΐα Μπλιούμη
Interkulturelle Themen SOMMERSEMESTER (GS291)Αγλαΐα Μπλιούμη
Kontrastive Linguistik (GS168)Dafni Wiedenmayer
Literarische Anthropologie (GS303)Μίχαελ Βάιτς
.
Literatur des 18. Jahrhunderts - Vorlesung - WS 2018-2019 (GS132)Katerina Karakassi
Literatur des 19. Jahrhunderts (DLY23)Αναστασία Αντωνοπούλου
Literatur des 20. Jahrhunderts (GS323)Μίχαελ Βάιτς
.
LITERATUR DES 20. JAHRHUNDERTS (DLY 24) SS 2019 (GS212)Evi Petropoulou
Literatur des 20.Jahrhunderts (GS286)Αναστασία Αντωνοπούλου
Literatur und Geschlecht DLB 72 Λογοτεχνία και Φύλο (GS249)Αναστασία Αντωνοπούλου
Morphologie (GS157)Χριστίνα Αλεξανδρή
Morphologie-II (GS280)Χριστίνα Αλεξανδρή
Naturalismus - Fin de siecle - Expressionismus (GS257)Αναστασία Αντωνοπούλου
Test DaF (GS228)Dafni Wiedenmayer
Unterrichtsplanung DGD52 (dd86) (GS305)Δάφνη Βηδενμάιερ
.
Zeitgenössische Literatur: Von Griechenland bis Spanien: Krisenszenarien in der Deutschen Gegenwartsliteratur (GS321)Μίχαελ Βάιτς
.
Zeitnenoessische Literatur (Vorlesung) (GS252)Michael Weitz
.
Γερμανική Φιλοσοφία: Θέματα στερεοτύπων DLD 83 (GS324)Ιωάννης Λουκίσης
.
Διδακτική της Λογοτεχνίας Ι (GS203)Αγλαΐα Μπλιούμη
.
Εισαγωγή στη Διδακτική Δ (GS227)Dafni Wiedenmayer
.
Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα (GS208)Χριστίνα Αλεξανδρή
Θεωρία λογοτεχνίας: Σύγχρονα ρεύματα (GS233)Αγλαΐα Μπλιούμη
Λογοτεχνία και φύλο (GS274)Αγλαΐα Μπλιούμη
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GS151)Katerina Karakassi
Συγκριτική Γλωσσολογία (GS209)Χριστίνα Αλεξανδρή
Σύγχρονες Πολιτικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές Εξελίξεις των Γερμανόφωνων Χωρών (GS186)Αγλαΐα Μπλιούμη
.
Σύγχρονη Λογοτεχνία (Grundstudium) (GS267)Αγλαΐα Μπλιούμη
Σύγχρονη Λογοτεχνία(Grundstudium) (GS268)Αγλαΐα Μπλιούμη