Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Computerlinguistik (GS158)Χριστίνα Αλεξανδρή
DGA 30 : Φωνητική / Φωνολογία : Φωνολογία (GS165)Ευδοκία Μπαλάση
DGD 62 Ausspracheschulung (Ανάπτυξη Φωνολογικής Ικανότητας) (GS298)Ευδοκία Μπαλάση
DGY 13 Σύνταξη/Syntax (Vorlesung, 2. Semester; SoSe 2011) (GS185)Winfried Lechner
DLY 26 - Einführung in die Literaturtheorie - SS 2024 (GS123)Katerina Karakassi
Morphologie (GS157)Χριστίνα Αλεξανδρή
Unterrichtsplanung DGD52 (dd86) (DGD52)Δάφνη Βηδενμάιερ
Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα (GS208)Χριστίνα Αλεξανδρή