Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διαπολιτισμικά Ζητήματα (DLD 81)Κατερίνα Καρακάση
'DGY 18' (2020): Εισαγωγή στη Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας I (GS210)Ιωάννα Καρβέλα
(DLA 60) Sturm und Drang: Goethes 'Werther' (GS162)Willi Benning
(DLA 61) Am Beispiel 'Faust': Goethe und seine Zeit (GS104)Willi Benning
(DLA 62) Heinrich von Kleist: Novellen (GS163)Willi Benning
(DLB 71) Literatur und Medien (GS102)Willi Benning
(DLY 20) Einfuehrung in die Literaturwissenschaft I (GS100)Willi Benning
(DLY 26) Literaturtheorie (GS105)Willi Benning
2012 Γλωσσολογικές θεωρίες (GS193)Joachim Theisen
2013 Sprachphilosophie (DGC 47)Joachim Theisen
2014 Textlinguistik (DGA 35)Joachim Theisen
2015 Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten (DAY02)Joachim Theisen
2019 Schriftlinguistik (DGB46)Joachim Theisen
2019 Sprachgeschichte (DGC50)Joachim Theisen
65DGY12 Φωνητική-Φωνολογία 2ου εξαμήνου (GS173)Ευδοκία Μπαλάση
Computerlinguistik (GS158)Χριστίνα Αλεξανδρή
DAY 02: Wissenschaftliches Arbeiten (Προπαρασκευαστικό) (GS179)Αγλαΐα Μπλιούμη
Deutsche Landeskunde Φροντιστηριακό (GS309)Ιωάννης Λουκίσης
DGA 33 Ζητήματα Γερμανικής Σύνταξης/Themen Deutscher Syntax (Verbbewegung & Infinitive; WiSe 2011-12) (GS199)Winfried Lechner
DGB 38 Σημασιολογία/Semantikseminar (Bedeutung & Kompositionelle Derivation; WiSe 2012-13) (GS232)Winfried Lechner
DGB 38 Σημασιολογία/Semantikseminar (Semantik der Pronomen; SoSe 2014) (GS283)Winfried Lechner
DGB 40 Διάδραση γλωσσικών επίπεδων/Schnittstellen (Bindungstheorie; WiSe 2010-11) (GS176)Winfried Lechner
DGB 40 Διάδραση γλωσσικών επίπεδων/Schnittstellen (Quantifizierung & Ellipse; WiSe 2012-13) (GS231)Winfried Lechner
DGB 40 Διάδραση γλωσσικών επίπεδων/Schnittstellen (Quantifizierung; WiSe 2013-14) (GS271)Winfried Lechner
DGB 41 Θεωρίες γλωσσικής κατάκτησης/Spacherwerbstheorien (SoSe 2013 (GS254)Winfried Lechner
DGB 47 Εκμάθηση Δεύτερης&Ξένης Γλώσσας/L2-Erwerb (WiSe 2013-14) (GS272)Winfried Lechner
DGC 47 Φιλοσοφία της Γλώσσας/Sprachphilosophie (WiSe 2011-12) (GS198)Winfried Lechner
DLA 61 Φραντς Κάφκα / Franz Kafka SS 2017 (GS320)Κατερίνα Καρακάση
DLA 63 ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ (GS261)Αγλαΐα Μπλιούμη
DLB 69: Gattungstheorie I: Erzähltheorie / Narratologie_SS 2019 (GS120)Κatherina Mitralexi
DLB 70 ε ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΙ: ΠΟΙΗΣΗ (GS260)Αγλαΐα Μπλιούμη
DLD81 Διαπολιτιστικά Ζητήματα (GS221)Αγλαΐα Μπλιούμη
DLY 21 -Einfuehrung in die Literaturwissenschaft II - SS 2020 (GS118)Κaterina Karakassi
DLY 25x Lektürekurs (GS234)Αγλαΐα Μπλιούμη
DLY Einführung in die Literaturwissenschaft II-SS2011 (A-K) (GS190)Αγλαΐα Μπλιούμη
FLS 78 Modern and Contemporary Aesthetics (GS242)Άννα Λάζου
FS16 History of Modern European Philosophy (GS236)Άννα Λάζου
Interkulturelle Themen (GS288)Αγλαΐα Μπλιούμη
Interkulturelle Themen SOMMERSEMESTER (GS291)Αγλαΐα Μπλιούμη
Kontrastive Linguistik (GS168)Dafni Wiedenmayer
Literarische Anthropologie (GS303)Μίχαελ Βάιτς
Literatur des 18. Jahrhunderts - Vorlesung - WS 2019-2020 (GS132)Katerina Karakassi
Literatur des 19. Jahrhunderts (DLY23)Αναστασία Αντωνοπούλου
Literatur des 20. Jahrhunderts (GS323)Μίχαελ Βάιτς
Literatur des 20.Jahrhunderts (GS286)Αναστασία Αντωνοπούλου
Literatur und Geschlecht DLB 72 Λογοτεχνία και Φύλο (GS249)Αναστασία Αντωνοπούλου
Morphologie (GS157)Χριστίνα Αλεξανδρή
Morphologie-II (GS280)Χριστίνα Αλεξανδρή
Naturalismus - Fin de siecle - Expressionismus (GS257)Αναστασία Αντωνοπούλου
Test DaF (GS228)Dafni Wiedenmayer
Unterrichtsplanung DGD52 (dd86) (GS305)Δάφνη Βηδενμάιερ
Zeitgenössische Literatur: Von Griechenland bis Spanien: Krisenszenarien in der Deutschen Gegenwartsliteratur (GS321)Μίχαελ Βάιτς
Zeitnenoessische Literatur (Vorlesung) (GS252)Michael Weitz
Γερμανική Φιλοσοφία: Θέματα στερεοτύπων DLD 83 (GS324)Ιωάννης Λουκίσης
Διδακτική της Λογοτεχνίας Ι (GS203)Αγλαΐα Μπλιούμη
Εισαγωγή στη Διδακτική Δ (GS227)Dafni Wiedenmayer
Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα (GS208)Χριστίνα Αλεξανδρή
Θεωρία λογοτεχνίας: Σύγχρονα ρεύματα (GS233)Αγλαΐα Μπλιούμη
Λογοτεχνία και φύλο (GS274)Αγλαΐα Μπλιούμη
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GS151)Katerina Karakassi
Συγκριτική Γλωσσολογία (GS209)Χριστίνα Αλεξανδρή
Σύγχρονες Πολιτικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές Εξελίξεις των Γερμανόφωνων Χωρών (GS186)Αγλαΐα Μπλιούμη
Σύγχρονη Λογοτεχνία (Grundstudium) (GS267)Αγλαΐα Μπλιούμη
Σύγχρονη Λογοτεχνία(Grundstudium) (GS268)Αγλαΐα Μπλιούμη
ΦΛΣ 78 Νεώτερη και Σύγχρονη Αισθητική (GS241)Άννα Λάζου