Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
(DLA 60) Sturm und Drang: Goethes 'Werther' (GS162)Willi Benning
Deutsche Geschichte (Γερμανική Ιστορία) (DLD82)Χρυσούλα Κατζουράκη
DGA 33 Ζητήματα Γερμανικής Σύνταξης/Themen Deutscher Syntax (WiSe 2020) (GS397)Winfried Lechner
DGA 35 - Textlinguistik - WiSe 2021-22 (GS599)Ιωάννα Καρβέλα
DGB 40 Διάδραση γλωσσικών επίπεδων/Schnittstellen (WiSe 2020) (GS398)Winfried Lechner
DGB47 Fremdsprachenlernen (ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) (GS452)Δάφνη Βηδενμάιερ
DGC 51: Lesetheorie - WiSe 2021-22 (GS526)Ιωάννα Καρβέλα
DGC46 Linguistische Theorien - Phonologie des Deutschen (GS443)Caroline Fery
DGD50 Θεωρίες Μάθησης και Μέθοδοι Διδασκαλίας της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (GS611)Κατερίνα Κανελλά
DGD62 Entwicklung phonologischer Kompetenzen - Intonation (GS444)Caroline Fery
DLA 61 Weimarer Klassik_WS 2021-2022 (GS256)Αικατερίνη Μητραλέξη
DLB 76: Gattungstheorie III - Drama (GS200)Olga Laskaridou
DLC 77: Übersetzung literarischer und essayistischer Texte mit Schwerpunkt auf der literarischen Gattung / Μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων και δοκιμίων με έμφαση στο λογοτεχνικό είδος (2021–2022) (DLC 77 / GS 603)Γιώργος Ανδρουλιδάκης
DLC80 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι (GS601)Αγλαΐα Μπλιούμη
Gattungstheorie II: Lyrik (DLB 70)Νικόλαος-Ιωάννης Κοσκινάς
Hauptseminar Ideengeschichte (Wintersemester 21/22) (DLD85)Stefan Lindinger
Konversationsanalyse (DGA37)Ευαγγελία Βώβου
Morphologie (DGA 31 - WS21/22)Maria Koliopoulou
Phonologie-Morphologie-Schnittstelle des Deutschen (GS514)Caroline Fery
_DGB 41 Theorien des Spacherwers/Θεωρίες γλωσσικής κατάκτησης (SoSe 2021) (GS370)Winfried Lechner
Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων Διαμεσολάβησης στη διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (GS459)Άννα Χήτα
Ανάπτυξη Πραγματολογικής Ικανότητας στο μάθημα της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (DGD 63)Άννα Χήτα
Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης (DGC 48)
Συγκριτική Γλωσσολογία - XE 2021-22 (DGA36)Αγγελική Τσόκογλου