Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
(DLY 20) Einführung in die Literaturwissenschaft I  (GS100)Willi Benning
DGY 10 Einführung in die Linguistik (GS114)Μάριος Χρύσου
Einführung in die Literaturwissenschaft I _ WS 2021/22 (DLY 20)Εύη Πετροπούλου
SPR 1 - SPRACHE I (Τμήματα Εμπέδωσης) (GS593)Αναστασία Χουρναζίδη
SPR1 - Sprache I (Τμήματα Κορμού) (GS350)Ioanna Rizou
TUTORIUM FÜR DIE "EINFÜHRUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT I" (GS606)Αναστασία Χουρναζίδη
Zeitgenössische Literatur (DLY 25)Νικόλαος-Ιωάννης Κοσκινάς
Γλώσσα Ι (Φροντιστηριακό) - Κλιμάκιο Α-Θ (GS596)Νάνσυ Κοντομήτρου
Γλώσσα Ι (Φροντιστηριακό) - Κλιμάκιο Ι-Ο (GS597)Νάνσυ Κοντομήτρου
Γλώσσα Ι (Φροντιστηριακό) - Κλιμάκιο Π-Ω (GS595)Νάνσυ Κοντομήτρου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (65DLY28)Άννα Χήτα