ΣκοπόςΗ απόκτηση γνώσεων σχετικών με την θεραπεία χειρουργικών παθήσεων της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

ΣτόχοιΟ φοιτητής στο τέλος του 10ου εξαμήνου θα πρέπει:

1. Να γνωρίζει την χειρουργική θεραπεία των καταγμάτων του σπλαχνικού κρανίου.

2. Να γνωρίζει την χειρουργική θεραπεία των ορθογναθικών ανωμαλιών.

3. Να γνωρίζει την χειρουργική θεραπεία των καλοήθων και κακοήθων όγκων της στοματογναθικής περιοχής.

4. Να γνωρίζει την χειρουργική θεραπεία των σιαλογόνων αδένων.

5. Να γνωρίζει την χειρουργική θεραπεία των παθήσεων της ΚΓΔ.

Μέθοδοι διδασκαλίας  • Σεμινάρια σε ομάδες.
  • Κλινική άσκηση.
  • Νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Κριτήρια επιτυχούς περάτωσης  • Παρακολούθηση του 80% των σεμιναρίων.
  • Επιτυχής περάτωση των απαιτήσεων της κλινικής άσκησης.
  • Επιτυχής τελική εξέταση.